Pomorskie Forum Informatyków Samorządowych powstało w 2016 roku.
Forum jest poświęcone aktualnym wyzwaniom stojącym przed samorządami w obszarze IT.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane średnio raz w kwartale szkolenia, na które zapraszani są specjaliści oraz niezależni eksperci z zakresu bezpieczeństwa danych, obrony przed atakiem hakerskim, efektywnych stron www, analizy Malwere itp. i instytucje zewnętrzne. Raz w roku organizowane jest dwudniowe spotkanie wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk.

Kwartalna opłata z tytułu przynależności do Pomorskiego Forum Informatyków Samorządowych wynosi 300 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji pracowników związanych tematyka IT.