Pomorskie Forum Pomocy Społecznej powstało w lutym 2003 roku. Zrzesza dyrektorów oraz kierowników ośrodków pomocy społecznej, ośrodków pomocy rodzinie i centrów pomocy rodzinie z miast, gmin i powiatów województwa pomorskiego. Pomorskie Forum Pomocy Społecznej jest ciałem opiniotwórczym i ważnym w środowisku związanym z polityką społeczną w województwie pomorskim.

Spotkania Forum odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca, mając formę szkoleń. W ramach Forum odbywają się również debaty, z udziałem zaproszonych przedstawicieli urzędów centralnych, poruszające najważniejsze i najbardziej aktualne problemy branżowe. Forum wypracowuje i przedkłada na ręce Ministra Pracy i Polityki Społecznej liczne stanowiska, dotyczące głownie zmian w prawie. Ponadto, raz w roku są organizowane 2-3 dniowe wyjazdy szkoleniowe, będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1. Elżbieta Michalska – Dyrektor MOPS w Lęborku – Przewodnicząca Zarządu
2. Julita Jakubowska – Dyrektor MOPS w Tczewie – Wiceprzewodnicząca Zarządu
3. Monika Stolińska – Dyrektor GOPS w Skarszewach – członek Zarządu
4. Wojciech Kwaśniewski – Dyrektor PCPR w Bytowie – członek Zarządu
5. Grzegorz Mikiciuk – Dyrektor PCPR w Kartuzach– członek Zarządu

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej wynosi 360 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji pracowników Pomocy Społecznej.