Jak co roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zachęca do aplikowania o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. W minionych dwunastu miesiącach urzędy pozyskały dofinansowania wielu szkoleń realizowanych w FRDL. 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest funduszem celowym stanowiącym wydzieloną część Funduszu Pracy. Celem funduszu jest finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników z inicjatywy pracodawcy.

O środki może ubiegać się każda jednostka organizacyjna. Pracodawcy zatrudniający powyżej 10 osób mogą otrzymać 80% dofinansowania kosztów kształcenia.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od 2005 roku figuruje w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.

Oferta szkoleń w FRDL przygotowywana jest z właściwym wyprzedzeniem. Stwarza to odpowiedni czas i komfort przy składaniu wniosków o dofinansowanie.

Terminy naborów znaleźć można na stronach internetowych właściwych Powiatowych Urzędów Pracy.