Pomorskie Forum Księgowych Pomocy Społecznej powstało w czerwcu 2024 roku. Zrzesza księgowych ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz centrów usług społecznych.

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Pomorskiego Forum Księgowych Pomocy Społecznej wynosi 400 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z zakresu księgowości i finansów w pomocy społecznej.