Forum Kadrowe Samorządów Województwa Pomorskiego przy FRDL OR w Gdańsku powstało 24 czerwca 2019 roku. Członkami Forum są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim zajmujący się sprawami kadrowymi.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane średnio raz w kwartale szkolenia, na które zapraszani są specjaliści oraz niezależni eksperci z zakresu prawa pracy i instytucje zewnętrzne. Raz w roku organizowane jest dwudniowe spotkanie wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk. Tematy spotkań oraz terminy ustalane są na bieżąco, w oparciu o oczekiwania i podpowiedzi członków Forum i dotyczą najpilniejszych problemów branżowych.

Pracami Forum kieruje Zarząd (kadencja 2023-2027) w składzie:

  1. Danuta Ptach, Powiat Wejherowski - Prezes
  2. Bożena Cieśla, Gmina Miejska Puck
  3. Sabina Kutella-Kleinschmidt, Powiat Kościerski

 

Kwartalna opłata z tytułu przynależności do Pomorskiego Forum Kadrowego wynosi 400 zł i jest pobierana z góry.