• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

O nas

Ośrodek Regionalny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Gdańsku powstał w 2005 roku i jest jednym z 14 ośrodków mających siedziby w różnych województwach. Od tamtej pory zgodnie z misją Fundacji prowadzi działania:
 • na rzecz zwiększania sprawności i efektywności funkcjonowania administracji samorządowej,
 • wspierające decentralizację władzy publicznej,
 • wzmacniające poczucia sprawstwa wśród obywateli,
 • budujące lokalny kapitał społeczny w Polsce,
 • popularyzujące polskie doświadczenia transformacji ustrojowej w innych krajach.

Działamy wielotorowo:

 • organizujemy szkolenia,
 • moderujemy działania forów samorządowych,
 • doradzamy strategicznie,
 • prowadzimy badania,
 • realizujemy projekty partnerskie w Polsce i za granicą,
 • zabieramy głos w debatach ważnych dla Polski.

Współpracujemy z przedstawicielami lokalnych instytucji samorządowych, reprezentantami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, liderami społecznymi, przedsiębiorcami i społecznościami lokalnymi.