• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Building Bridges - Civic Capital in Local Communities

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego realizuje projekt „Building Bridges - Civic Capital in Local Communities”, finansowany ze środków programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027. Program zapewnia finansowanie działań mających na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie Praw Podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Projekt w sposób szczególny skierowany jest do organizacji działających na terenie mniejszych miejscowości. Dlatego jego ważnym elementem są działania sieciujące rozproszone środowisko organizacji pozarządowych.

W ramach projektu:
1. udzielamy wsparcia finansowego w postaci grantów dla organizacji pozarządowych.
2. szkolimy bezpłatnie z takich tematów jak wartości Unii Europejskiej, zarządzanie organizacją, pozyskiwanie środków itp.
3. sieciujemy środowisko organizacji pozarządowych m.in. organizując Krajowy Kongres Współpracy Lokalnej.

Jeżeli chcesz przeszkolić swoją organizację online lub stacjonarnie, potrzebujesz doradztwa lub masz inne potrzeby w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodnio-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim napisz do nas. Czekamy.

Harmonogram szkoleń >>> SZKOLENIA

Więcej informacji o projekcie na www.bb.frdl.pl
Zapraszamy do udziału w projekcie i współpracy!

> Karolina Mucuś
+48 530 307 420
karolina.mucus@frdl.org.pl
 
> Andrzej Banach
+48 698 995 573
andrzej.banach@frdl.org.pl