Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, które będzie platformą współpracy i integracji pracowników pełniących funkcję koordynatora ds.dostępności spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach on-line, konferencjach, kongresach czy sesjach wyjazdowych. Jest to pierwsze forum działające przy Fundacji, które od początku działalności realizuje spotkania Forum w formule on- line.

Inspiracją do utworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych są działające od wielu lat liczne fora działające przy Ośrodkach FRDL. Fora te stanowią opiniotwórcze grupy samorządowe oparte na wspólnocie interesów zawodowych. Obecnie przy FRDL działa 80 forów samorządowych, które zrzeszają blisko 4 000 przedstawicieli z ponad 40 środowisk samorządowych.

Głównym celem działania Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych jest systematyczna działalność konsultacyjna i doradcza realizowana poprzez spotkania on-line i konsultacje z ekspertami, podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy członków Forum, rozwiązywanie kwestii problemowych, możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Forum. Forum powstało w 2021 roku. Składka kwartalna za udział w spotkaniach wynosi 290 zł netto + 23% vat = 356,70 zł.

Zarząd Forum Koordynatorów ds. dostępności jsfp:
1. Izabela Jankowska- Zawada- Przewodnicząca Forum
2. Anna Jagiełło - Zastępczyni Przewodniczącej Forum
3. Magdalena Danowska - Członkini Zarządu Forum
4. Anna Gaik –Ślęzak - Członkini Zarządu Forum
5. Przemysław Kocur - Członek Zarządu Forum
6. Marek Wysocki - Honorowy Członek Zarządu Forum

Spotkania w ramach forum są realizowane w formule on-line. Formuła ta pozwoli Państwu zapoznać się z tematem prezentowanym na żywo przez eksperta, zadać mu pytanie i porozmawiać z innymi uczestnikami spotkania. Będą Państwo widzieli i słyszeli trenera oraz wyświetlane przez niego materiały, prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty. Platforma, na której będzie odbywać się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, np. Google Chrome. Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos. Do Państwa dyspozycji będzie również czat na którym przez cały czas spotkania będziecie Państwo mogli zadawać pytania i wymieniać się doświadczeniami z uczestnikami spotkania. Kamera w komputerze nie jest konieczna (tak jak w przypadku szkoleń, organizowanych przez FRDL). Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do webinarium (wirtualnej sali). Wystarczy kliknąć w ten link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest rozpoczęcie spotkania.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanych spotkaniach!