• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Wakacje z FRDL

Regulamin promocji

Fora

Cykliczne spotkania pracowników JST.

Szkolenia, warsztaty, wymiana doświadczeń.

Integracja, współpraca, rzecznictwo.

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego 2023

Przygotowujemy się do kolejnej edycji.

Doradztwo i badania

Strategie rozwoju, audyty oświaty, programy rewitalizacji.

Badania warunków życia i jakości usług publicznych, badania atrakcyjności JST, badania zapotrzebowania na usługi kultury.

W prace angażujemy lokalną społeczność.

Projekty

Projekty wspierające demokrację lokalną, partycypację i aktywność społeczną.

Wsparcie projektowe dla NGO, współpraca, partnerstwa.

Przygotowanie wniosków, konsultacje projektów.

Analizy, opinie, komentarze

Zobacz więcej komentarzy
SAMORZĄD LOKALNY W REPUBLICE MACEDONII PÓŁNOCNEJ
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Republika Macedonii Północnej należy do grupy państw postjugosłowiańskich. Jest to kraj o krótkiej tradycji państwowości; ziemie…
RAPORT W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA ZANIECZYSZCZENIU ŚWIATŁEM W GMINIE
URBANISTYKA
Pomimo, że sztuczne światło jest uznawane za jedno z największych dobrodziejstw naszej cywilizacji, które niewątpliwie przyczyniło się do…
MYŚLENIE PYTANIAMI JAKO METODOLOGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W USTAWIE PZP
SPRAWNY URZĄD
"Myślenie pytaniami" to coraz bardziej popularna technika, która polega na zadawaniu pytań w celu poszukiwania informacji…
MEDIA SAMORZĄDOWE. PATOLOGIA POD OCHRONĄ
Aktualne
W 2021 roku w Polsce wydawano 728 tytułów lokalnych i 868 tytułów lokalnych urzędowych, Liczba tytułów lokalnych…
MODEL SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W REPUBLICE LITEWSKIEJ – GENEZA I ROZWÓJ
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Samorząd terytorialny w Republice Litewskiej przechodził w ostatnich latach dynamiczne przemiany, doświadczając zarówno szerszych…
JAK DZIAŁAJĄ EKOSYSTEMY, A JAK DZIAŁA SYSTEM ENERGETYCZNY
Aktualne
Ekologia jest słowem, które zrobiło niezwykłą karierę. Dla niektórych oznacza wszystko co najlepsze, jest wyrazem troski…
MECHANIZMY WYŁANIANIA I SELEKCJI KANDYDATÓW NA RADNYCH W POLSCE
Aktualne
Jak wyłaniani są w Polsce kandydaci na radnych? W wyborach samorządowych z 2018 r. na wszystkich trzech szczeblach zarejestrowano…
WYBORY WŁADZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. ORDYNACJA WYBORCZA
Aktualne
Jakie jest uzasadnienie utrzymywania w samorządzie dwóch ordynacji wyborczych, proporcjonalnej i większościowej? Czy jest to…
WŁADZE KOMBINOWANE W ANGLII - NOWOCZESNY MODEL ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM ZADAŃ PUBLICZNYCH
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Specyfika współczesności w dobie globalizacji wyraża się w sposób szczególny w dynamice, wielokierunkowości,…
WYKORZYSTANIE USŁUG SATELITARNYCH PRZEZ SAMORZĄDY
Aktualne
Szacuje się, że na orbitach okołoziemskich zamieszczonych jest ponad 5000 satelitów o przeznaczeniu wojskowym oraz cywilnym – ich…

Fora

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad
Odpracowanie i restrukturyzacja zadłużenia czynszowego
Aktualne
Nieustająca inflacja, wysokie stopy procentowe i brak stabilności społeczno-gospodarczej sprawia, że coraz większa liczba użytkowników…
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
URBANISTYKA
W marcu rząd przyjął i przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,…
Korzyści z Zarządzania Projektami dzięki metodyce PM² Komisji Europejskiej.
Projekty
Korzyści z Zarządzania Projektami. Korzyści z wykorzystania metodyki PM² Komisji Europejskiej. Metodyka PM² to sprawdzona…
Jak przygotować JST na wdrożenie faktury ustrukturyzowanej?
Finanse i rachunkowość
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów obowiązek wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych dla czynnych…
Elastyczna organizacja pracy także dla pracownika sektora oświaty?
Kadry i płace
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2019/1158 (tzw. dyrektywa work-life balance) wymusiła wprowadzenie zmian w kodeksie pracy, a także…
10 x Dlaczego … warto Zarządzać Projektami zgodnie z metodyką PM² Komisji Europejskiej — klon
Projekty
PM² jest metodyką zarządzania projektami opracowaną i rozwijaną przez Komisję Europejską. Jest ona skalowalna i elastyczna, co…
Zasady tworzenia i funkcjonowania rad seniorów
Rozwój lokalny
Udział osób starszych w populacji mieszkańców Polski wynosi ponad 25% i cały czas rośnie. Jednym z filarów zadań…
Aktualne problemy dotyczące zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
Aktualne
I. Czy alkohol jest czymś złym? Sam w sobie raczej nie. Złe są jednak zachowania człowieka, związane z alkoholem, takie jak pijaństwo,…