• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
Fora

Cykliczne spotkania pracowników JST.

Szkolenia, warsztaty, wymiana doświadczeń.

Integracja, współpraca, rzecznictwo.

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego 2023

Przygotowujemy się do kolejnej edycji.

Doradztwo i badania

Strategie rozwoju, audyty oświaty, programy rewitalizacji.

Badania warunków życia i jakości usług publicznych, badania atrakcyjności JST, badania zapotrzebowania na usługi kultury.

W prace angażujemy lokalną społeczność.

Projekty

Projekty wspierające demokrację lokalną, partycypację i aktywność społeczną.

Wsparcie projektowe dla NGO, współpraca, partnerstwa.

Przygotowanie wniosków, konsultacje projektów.

Analizy, opinie, komentarze

Zobacz więcej komentarzy
PROBLEM ZAPEWNIENIA PORZĄDKU W ZWIĄZKU Z KAMPANIĄ WYBORCZĄ
Aktualne
Kto posprząta po kampanii wyborczej? Problem ten wraca jak bumerang po każdych wyborach. Czy obowiązujące przepisy prawa regulujące utrzymanie…
O PRYWATYZOWANIU USŁUG PUBLICZNYCH. ROZWAŻANIA W KONTEKŚCIE PRYWATYZOWANIA WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OŚWIATY
Oświata
Niedofinansowanie zarówno bieżącego funkcjonowania jednostek systemu oświaty, jak i wynagrodzeń jego pracowników, idące za tym…
JAK SKUTECZNIE INFORMOWAĆ O PROCESIE WYBORCZYM OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE NARZĄDU WZROKU?
Aktualne
Jak skutecznie informować o procesie wyborczym osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie w zakresie narządu wzroku? Na to…
KOSZTY FUNKCJONOWANIA INFRASTRUKTURY W STREFACH PODMIEJSKICH
URBANISTYKA
W analizie pt. Koszty funkcjonowania infrastruktury w strefach podmiejskich prof. dr hab. Przemysław Śleszyński identyfikuje…
SAMORZĄD LOKALNY W SERBII: HISTORIA I WSPÓŁECZESNOŚĆ
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Serbia jest państwem niezwykle zróżnicowanym pod względem etnicznym – oprócz Serbów zamieszkują ją Albańczycy, Węgrzy,…
OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SPRAWNY URZĄD
Jednostki samorządu terytorialnego jak każda organizacja budująca swój wizerunek, powinny dążyć do profesjonalnej obsługi klienta. Dbanie…
SKARGA DO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TRYBU BEZKONKURENCYJNEGO W CELU POWIERZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Świadczenie usług przewozu osób o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego może zostać…
POZWOLENIA NA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ŚWIETLE NORM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Problematyka dotycząca pozwoleń na korzystanie ze środowiska jest niezwykle szeroką płaszczyzną normatywną. Na łamach swojego opracowania dr…
TAJWAN – PAŃSTWO O SKOMPLIKOWANYM STATUSIE PRAWNOMIĘDZYNARODOWYM
SAMORZĄD TERYTORIALNY NA ŚWIECIE
Tajwan, który zamieszkuje niespełna 24 miliony obywateli, pozycjonowany jest jako państwo o ugruntowanej i stabilnej demokracji…
ZNACZENIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W POLITYCE INFORMACYJNEJ SAMORZĄDÓW I KREOWANIU WIZERUNKÓW MONOKRATYCZNYCH ORGANÓW WYKONAWCZYCH
Aktualne
Lokalni politycy w mediach społecznościowych? Technologie informacyjno-komunikacyjne powinny być traktowane jako narzędzie służące…

Fora

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów. Są  one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i jednostek im podległych. Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznegoposzerzaniu wiedzydoskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji.

Przy Regionalnych Ośrodkach FRDL funkcjonuje 80 branżowych forów samorządowych grupujących ponad 20 środowisk zawodowych, a liczba członków działających forów wynosi blisko 4 tys. osób.

BEST - Blog Edukacji Samorządu Terytorialnego

Zobacz więcej praktycznych porad
Korzyści z zarządzania projektami ?!
Aktualne
Każda instytucja publiczna i firma musi dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i oczekiwań klientów. Wpływ na to ma…
Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela [art. 75 - art. 76 Karty Nauczyciela]
Oświata
Odpowiedzialność dyscyplinarna to odpowiedzialność, której podlegają tylko pracownicy objęci przepisami pragmatyk zawodowych. Nauczyciele…
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych: podstawy
Aktualne
W Polsce rozliczanie czasu pracy jest regulowane przez Kodeks pracy oraz inne przepisy dotyczące zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, czasem…
Odpracowanie i restrukturyzacja zadłużenia czynszowego
Aktualne
Nieustająca inflacja, wysokie stopy procentowe i brak stabilności społeczno-gospodarczej sprawia, że coraz większa liczba użytkowników…
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
URBANISTYKA
W marcu rząd przyjął i przekazał do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,…
Korzyści z Zarządzania Projektami dzięki metodyce PM² Komisji Europejskiej.
Projekty
Korzyści z Zarządzania Projektami. Korzyści z wykorzystania metodyki PM² Komisji Europejskiej. Metodyka PM² to sprawdzona…
Jak przygotować JST na wdrożenie faktury ustrukturyzowanej?
Finanse i rachunkowość
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów obowiązek wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych dla czynnych…
Elastyczna organizacja pracy także dla pracownika sektora oświaty?
Kadry i płace
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2019/1158 (tzw. dyrektywa work-life balance) wymusiła wprowadzenie zmian w kodeksie pracy, a także…