• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte

KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ROZWÓJ OSOBISTY

KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SZKOLENIA DLA RADNYCH

ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU

PPK w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych

Kontakt

Jakub Porządny

Karolina Mucuś