Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza przy FRDL OR w Gdańsku powstało 3 października 2007r., tworząc grupę opartą wyłącznie na wspólnocie interesów samorządowych, niezależnie od sympatii politycznych.

Intencją działania Forum jest rozwiązywanie problemów, jakie wiążą się z pełnieniem funkcji przewodniczącego i pogłębianie wiedzy na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązków i uprawnień rad. Wynikiem prowadzonych na Forum dyskusji, są często stanowiska i wnioski w sprawach istotnych dla samorządów, które w następnej kolejności są kierowane do odpowiednich organów.
Forum zbiera się w cyklach kwartalnych, na dwudniowych spotkaniach szkoleniowo-dyskusyjnych, na które zapraszamy również przedstawicieli wojewody, marszałka oraz – w miarę możliwości – instytucji i urzędów centralnych.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1. Kazimierz Okrój, Miasto Reda – Prezes Zarządu,
2. Jan Olech, Powiat Słupski – Wiceprezes Zarządu,
3. Leszek Burczyk, Gmina Zblewo – Wiceprezes Zarządu,
4. Marzena Reclaf, Gmina Cewice – Członek Zarządu,
5. Dorota Rybicka, Gmina Debrzno -- Członek Zarządu,
6. Zenon Drewa, Miasto Tczew – Członek Zarządu,
7. Krzysztof Czapiewski, Miasto Skórcz – Członek Zarządu.
8. Justyna Słowińska, Gmina Cedry Wielkie -- Członek Zarządu

Kadencja zarządu na lata 2024 - 2029
Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza wynosi 400 zł brutto i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji Przewodniczących Rad.

Profil społecznościowy -> Forum Przewodniczących