Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego przy FRDL OR w Gdańsku powstało 11 marca 2005 roku. Członkami Forum są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego w województwie pomorskim zajmujący się realizacją bądź nadzorem zadań oświatowych i edukacyjnych.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane średnio dwa razy w kwartale szkolenia, na które zapraszani są specjaliści oraz niezależni eksperci w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, prawnicy i instytucje zewnętrzne. Raz w roku organizowane jest dwudniowe spotkanie wyjazdowe będące okazją do integracji środowiska oraz wymiany dobrych praktyk.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

  1. Mirosław Döring - Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Lubichowie
  2. Jacek Bruski - Gminny Zarząd Oświaty w Brusach
  3. Mateusz Kloskowski - Miasto Nowy Dwór Gdański

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Oświaty Samorządowej WP wynosi 300 zł i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji Pracowników Oświaty.