Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Pomorskiego przy FRDL OR w Gdańsku powstało we wrześniu 2002 r. Zrzesza osoby pełniące funkcję sekretarzy gmin i powiatów w województwie pomorskim.

Prace Forum przebiegają w formie kwartalnych, dwudniowych spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych, na które zapraszamy również– w miarę możliwości – przedstawicieli instytucji i urzędów centralnych.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1. Adam Sędziński, Gmina Redzikowo - Prezes Zarządu
2. Agnieszka Siebert, Miasto Puck- Vce Prezes Zarządu
3. Monika Wollik-Litwin, Powiat Kościerski - Vce Prezes Zarządu
4. Joanna Lipczyńska, Gmina Główczyce - Sekretarz Zarządu
5. Bogusław Suwara, Miasto Wejherowo - Członek Zarządu
6. Rajmund Kossarzecki, Gmina Miłoradz - Członek Zarządu

 

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Sekretarzy Samorządów WP wynosi 350 zł brutto i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji Sekretarzy.