Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Pomorskiego przy FRDL OR w Gdańsku powstało we wrześniu 2002 r. Zrzesza osoby pełniące funkcję sekretarzy gmin i powiatów w województwie pomorskim.

Prace Forum przebiegają w formie kwartalnych, dwudniowych spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych, na które zapraszamy również– w miarę możliwości – przedstawicieli instytucji i urzędów centralnych.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:
1. Bogusław Suwara, Miasto Wejherowo – Prezes Zarządu
2. Agnieszka Siebert, Miasto Puck – Vce Prezes Zarządu
3. Monika Wollik-Litwin, Powiat Kościerski – Vce Prezes Zarządu
4. Joanna Lipczyńska, Gmina Główczyce – Sekretarz Zarządu
5. Grzegorz Zabrocki, Miasto Czersk – Członek Zarządu

Kwartalna składka z tytułu przynależności do Forum Sekretarzy Samorządów WP wynosi 350 zł brutto i jest pobierana z góry. Dotyczy szkoleń z obszaru zadań i kompetencji Sekretarzy.