• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Celem jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 - 31.12.2024

W ramach programu organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:

  1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
  2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
  3. Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
  4. Wsparcie rozwoju sektora społecznego.

Oprócz konkursów grantowych przeprowadzone zostaną również działania edukacyjne zwiększające kompetencje osób związanych z sektorem społecznym.

Konsultanci regionalni programu (pomorskie - całość, warmińsko-mazurskie - powiaty: Bartoszycki, Braniewski, Działdowski, Elbląski, Iławski, Lidzbarski, Nidzicki, Nowomiejski, Olsztyński, Ostródzki):
> Karolina Mucuś
+48 530 307 420
kmucus.aofr@frdl.org.pl

> Andrzej Banach
+48 698 995 573
abanach.aofr@frdl.org.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na www Aktywni Obywatele