Zapraszamy do współpracy:
– jednostki samorządu terytorialnego,
– instytucje,
– uczelnie,
– firmy,
– organizacje pozarządowe,
– osoby indywidualne,
– ekspertów,
– trenerów.

Poszukujemy ekspertów, konsultantów, doradców w zakresie planowania strategicznego w obszarach:
– Strategii Rozwoju Gmin/Powiatów
– Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
– Strategii Rewitalizacji
– Strategii Współpracy z organizacjami pozarządowymi
– Strategii Rozwoju Edukacji
– Strategii Transportu
– Planów Ochrony Środowiska
– innych dokumentów strategicznych.

Nasze oczekiwania:
Do współpracy zachęcamy osoby posiadające min. 3 letnie doświadczenie w obszarze planowania strategicznego, w tym z doświadczeniem w przygotowywaniu min. 2 strategii (w ciągu ostatnich 3 lat).

Dodatkowe atuty:
– doświadczenie w pracy w administracji publicznej
– posiadanie stopnia naukowego

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV oraz aktualnego wykazu doświadczeń w realizacji strategii na adres e-mail: andrzej.banach@frdl.org.pl