Zespół ekspertów FRDL zakończył prace nad "Strategią rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Bytowskiego na lata 2021-2027".

Prace nad dokumentami były prowadzone metodą partycypacyjno-ekspercką. Opracowanie Strategii zaplanowano z wykorzystaniem podejścia oddolnego. Zespół strategiczny pracował stacjonarnie pomimo covid-19. W pracach nad dokumentem brali udział przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Mieszkańcom regionu umożliwiono dokonanie oceny różnych aspektów życia w regionie dzięki ankiecie internetowej. Społeczność lokalną zaangażowano w proces konsultacji społecznych, które przeprowadzono w formule online. Ważnym elementem przyjętej strategii działania jest podkreślenie roli kapitału społecznego poprzez sformułowanie celu strategicznego dotyczącego tego obszaru. Uwzględniono w nim działania aktywizujące społeczność lokalną, wspierające współpracę różnych sektorów oraz koordynację działań.