Zarząd Forum Skarbników Województwa Pomorskiego spotkał się 6 lutego w Gminie Szemud. W spotkaniu wzięli udział: Małgorzata Czarnecka-Gmina Smętowo Graniczne, Teresa Pustelnik-Gmina Szemud, Andrzej Krzywiński-Gmina Osiek, Jarosław Falkowski-Gmina Kolbudy oraz Andrzej Banach-dyrektor FRDL Gdańsk.

Spotkanie rozpoczęło się od wizytacji i prezentacji najnowszych inwestycji w Gminie Szemud. Wójt Gminy Ryszard Kalkowski opowiedział o obecnym etapie prac oraz planach na przyszłość. Odwiedziliśmy m.in. Centrum Sportu w Kielnie, Remizy strażackie w Kielnie i Szemudzie, Szkołę podstawową w Szemudzie, Bibliotekę Publiczną w Kielnie, Ratownictwo Medyczne, Zarządzanie Kryzysowe a na koniec Centrum Samorządowe. Dziękujemy bardzo za zaproszenie i gościnę. Osobom, które nie miały okazji odwiedzić Gminy Szemud polecamy osobiste sprawdzenie ambitnych działań w niej realizowanych.

Następnie w obecnym budynku Urzędu Gminy odbyło się spotkanie Zarządu Forum. Tematem spotkania było podsumowanie działań w roku 2022 i plany na 2023 rok. Wśród omawianych tematów były terminy i tematy spotkań szkoleniowych oraz udział w Krajowym Kongresie Skarbników, który odbędzie się 10-11 maja w Warszawie. Szczegóły wyjazdu zostaną rozesłane do wszystkich Skarbników jeszcze w tym tygodniu.