Za nami kolejne spotkanie Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej, z uwagi na panujący czas pandemii covid 19 odbyło się ono w formie webinarium. Tematem spotkania były pracownicze plany kapitałowe a prowadzącym był Pan Radca Prawny Łukasz Pietruk ─ doktorant UKSW Wydziału Prawa i Administracji w zakresie badań związanych z ochroną danych osobowych, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. Oprócz kierowników oraz dyrektorów pomorskich ops-ów wśród uczestników spotkania pojawiła się duża liczba kadrowych oraz księgowych. Szkolenie wyczerpało temat w pełni, sesja pytań i odpowiedzi w całości uzyskała satysfakcję uczestników, co wyrazili w postaci wysokich ocen w ankiecie szkoleniowej.