Za nami ostatnie spotkanie w ramach projektu "Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty" realizowanego w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany od 01-08-2018 do 31-03-2021r.

Spotkanie odbyło się w formule online 29 marca. Prowadzone było przez kierownika projektu Andrzeja Banacha z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Ryszarda Jurkowskiego reprezentującego NODN Mentorzy Rozwoju który jest partnerem projektu. W trakcie spotkania:
-podsumowano ogólnie wyniki projektu (142 uczestników, 143 szkoły, tysiące osób ankietowanych), które są bardzo dobre na tle kraju. Projekt zrealizowano pomimo problemów z hotelami, strajkiem szkół i covid19,
-omówiono zaświadczenie ukończenia projektu, które otrzymają uczestnicy,
-zaprezentowano pamiątkowe zdjęcia z przeprowadzonych zajęć,
-podziękowano uczestnikom za udział i zaangażowanie w działania projektowe,
-zaproszono uczestników do dalszej współpracy przy innych okazjach.

Podsumowaniem działań merytorycznych w projekcie jest publikacja "Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i dzieci w szkołach i przedszkolach Województwa Pomorskiego" powstała na podstawie zrealizowanych badań w placówkach oraz planów rozwoju szkół i przedszkoli przygotowanych przez uczestników projektu. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami opracowania. Dostępne pod linkiem => Opracowanie