W dniu 22 października 2020 roku odbyło się kolejne webinarium w ramach forum skarbników samorządów Województwa Pomorskiego. Skarbnicy gościli  Panią Katarzyna Ziółkowską Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Tematem szkolenia w ramach forum była uchwała budżetowa na 2021 rok oraz wieloletnia prognoza finansowa. Przekazywana wiedza była bardzo usystematyzowana dzięki czemu skarbnicy wyrazili swoje zadowolenie w postaci wysokich ocen w ankiecie szkoleniowej.