Za nami kolejne spotkanie Forum Skarbników Samorządów Województwa Pomorskiego. Skarbnicy jak zwykle spotkali się na platformie webinarowej clickmeeting .Przedmiotem spotkania było repetytorium z dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu JST dla szkół i przedszkoli ,a zaproszoną ekspertką była Pani Liliana Zientecka - Trenerka zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Zostały omówione między innymi: Proces dotowania jednostek oświatowych z budżetu JST dobrze zaplanowany – od ewidencji do kontroli, metody ustalania rocznych kwot dotacji, najczęściej popełniane błędy oraz sprawna i skuteczna kontrola. 

 Wielu uczestników zadawało pytania, jak zwykle trwała bardzo bogata sesja Q&A moderowana przez Koordynatora Forum Michała Gniteckiego, żadne pytania nie zostało bez odpowiedzi, uczestnicy wyrazili satysfakcję z uzyskanej wiedzy oraz materiałów szkoleniowych.