Za nami kolejne spotkanie Forum Sekretarzy Samorządów Województwa Pomorskiego. Tym razem sekretarze spotkali się aby rozważać temat raportu o stanie Gminy w oparciu o nowe orzecznictwo. Spotkanie zostało objęte opieką merytoryczną Pana Macieja Kiełbusa oraz Pani Magdaleny Kurnatowskiej z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners. Wykład został przeprowadzony bardzo płynnie, omawiając temat raportu bardzo szeroko. Frekwencja członków Forum dopisała. Po zakończonym wykładzie Sekretarze mieli okazję również wysłać wystąpienia pani Aleksandry Sarnowskiej z Głównego Urzędu Statystycznego w Gdańsku, która przekazała informacje dotyczące bieżącej działalności urzędu. Spotkanie należy uznać za bardzo udane.