Za nami kolejne spotkanie  Forum Rozwiązywania problemów uzależnień . Tym razem temet dotyczył praktycznej realizacji przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury NK w czasie pandemii Covid 19. Ekspertem prowadzącym szkolenie był Pan Daniel Mróz- pedagog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy, autor publikacji MCPS w Warszawie na temat procedur przeciwdziałania przemocy. . Od 2010 roku pracownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS w Rzeszowie ,do września 2017 r. jako kierownika ośrodka , członek Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Frekwencja dopisała. Pośród uczestników pojawiło się wielu pracowników socjalnych. Prowadzący poprzez klarowny wykład wciągał uczestników w dyskurs, dzięki czemu przeanalizowane zostały liczne przykłady, uznaniem członków forum cieszyła sięrównież Platfoma Webinawowa Clickmeating- stałe narzędzie FRDL Gdańsk.