Za nami kolejne spotkanie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza. Spotkanie przebiegało w dwóch częściach. Pierwsza poświęcona została wystąpieniu Pana Zbigniewa Pietrzaka- rzecznika prasowego Głównego Urzędu Statystycznego w Gdańsku który przedstawił Przewodniczącym informacje związane ze spisem powszechnym. Dalsza część spotkania została poświęcona oświadczeniom majątkowym pod przewodnictwem znanego już doskonale członkom forum Dr Rafała Budzisza─ adiunkta w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizującego się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, prawa pracy w samorządzie terytorialnym, etyki pracownika samorządowego. Jak zwykle trwała ożywiona dyskusja, prezentowana wiedza umożliwiła usystematyzowanie informacji związanych z tematem. Spotkanie należy uznać za bardzo udane.