W dniu 17 marca bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie Forum Oświaty Samorządowej Województwa Pomorskiego. Tym razem temat poświęcony został konkursom na stanowisko dyrektora szkoły oraz ocena pracy dyrektora w zadaniach i praktycznych rozwiązaniach JST wynikających z nowelizowanych w lutym 2021 r. przepisów szczególnych. Prowadzącą spotkanie była pani Maria Utracka ,trenerka edukatorka praktyczka w realizacji zadań zarządczych w oświecie z pozycji organu nadzoru i samorządu, posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Dzięki posiadanym kompetencjom prowadząca sprawnie omawiała kolejne punkty programu aktywując członków forum do szerokiej polemiki na czacie online. Poprowadzone szkolenie jak również przesłane materiały spotkały się z wielkim uznaniem i zadowoleniem osób zalogowanych, spotkanie należy uznać za bardzo udane.