W dniu 10 listopada  bieżącego roku odbyło się szkolenie w ramach Forum Kadrowego Samorządów Województwa Pomorskiego. Z uwagi na panującą pandemię Covid 19 spotkanie ponownie odbyło się w formie webinarium. Temat poświęcony został bieżącym zmianom w prawie pracy oraz praktycznym zagadnieniom dotyczącym czasu pracy. Zaproszonym ekspertem był Pan Zbigniew Zych- prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy. Na co dzień zajmujący się problematyką prawa pracy, innych stosunków zobowiązaniowych w ramach których świadczona jest praca oraz ochroną danych osobowych. Pośród uczestników pojawiło się wielu inspektorów oraz specjalistów ds. kadr.  Przez dobrze przygotowane spotkanie uczestnicy szybko i sprawnie przyswajali prezentowaną wiedzę w zakresie zmienionych przepisów prawa.  Trwała dyskusja na czacie online. Uczestnicy otrzymali wiele przydatnych materiałów, szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione w ankiecie szkoleniowej.