Aktywni Obywatele - spotkanie regionalne

Wczoraj odbyło się informacyjne spotkanie regionalne w ramach programu "Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny".

Uczestnikami byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządów z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz z innych regionów. W trakcie spotkania omówiono najważniejsze tematy związane z programem:
- procedury i wymagania formalne,
- generator, wniosek i załączniki,
- koszty kwalifikowane i budżet,
- współprace międzynarodową,
- rozwój instytucjonalny,
- komunikację.

Spotkanie zakończyła praca w grupach mająca na celu sieciowanie organizacji zainteresowanych złożeniem wniosku w 3 głównych obszarach wsparcia.

Zachęcamy organizacje pozarządowe z naszych regionów do składania dobrych wniosków a instytucje i firmy do angażowania się w te projekty jako partnerzy. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Szczegóły i aktualności programu znajdziecie na stronie Aktywni Obywatele