Wydawanie i unieważnianie elektronicznych dowodów osobistych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie dotyczące wydawania i unieważniania elektronicznych dowodów osobistych. Podczas zajęć zostanie przekazana w sposób praktyczny wiedza w zakresie procedur wydawania dowodów osobistych po zmianach obowiązujących od 7 listopada 2021 r., mających na celu dostosowanie polskich regulacji do rozporządzenia unijnego w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii oraz wdrożenie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną (odciskami palców). Uzyskane podczas webinarium porady i wskazówki pomogą uniknąć błędów, które ujawniane są podczas kontroli. Zajęcia poprowadzi praktyk z wieloletnim doświadczeniem, bardzo dobrze oceniany przez uczestników szkoleń, który od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • nabycie kompetencji w zakresie stosowania wiedzy praktycznej dotyczącej procedur wydawania dowodów osobistych po zmianach przepisów, obowiązujących od 7 listopada 2021 r., mających na celu przede wszystkim dostosowanie polskich regulacji do rozporządzenia unijnego w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii oraz wdrożenie dowodu osobistego z drugą cechą biometryczną (odciskami palców);
 • rozwój umiejętności praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie omawianych zagadnień;
 • zdobycie porad i wskazówek od eksperta, w celu prawidłowego wykonywania zadań oraz uniknięcia błędów ujawnianych podczas kontroli;
 • wymiana doświadczeń, dyskusja nad wątpliwościami i kwestiami problemowymi z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Dowód osobisty z warstwą elektroniczną po zmianach, obowiązujących od 7 listopada 2021 r. – zawartość i funkcjonalności. Identyfikacja biometryczna.
 2. Zasady i aspekty praktyczne wydawania dowodu osobistego z warstwą elektroniczną:
 • sposób składania wniosku,
 • osoby uprawnione do złożenia,
 • realizacja obowiązku pobrania odcisków palców i inne czynności organu gminy, mające na celu wystawienie dowodu,
 • odbiór dowodu osobiście i przez pełnomocnika.
 1. Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu.
 2. Zgłaszanie utraty i uszkodzenia dowodu oraz podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych posiadacza dowodu.
 3. Przesłanki wymiany i unieważnienia dowodu osobistego, właściwość organów i tryb postępowania.
 4. Odmowa wydania oraz stwierdzenie nieważności dowodu osobistego:
 • przesłanki zastosowania, tryb postępowania organu gminy,
 • jakie elementy muszą zawierać decyzje o odmowie wydania i o stwierdzeniu nieważności dowodu?
 • wykonalność decyzji.
 1. Analiza wybranych przypadków z praktyki, najczęściej pojawiające się uchybienia.
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, realizujący zadania w zakresie dowodów osobistych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, politolog, wieloletni pracownik urzędu wojewódzkiego, urzędnik mianowany w służbie cywilnej, członek zespołu roboczego inspektora ochrony danych, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, od kilkunastu lat zajmuje się nadzorem nad organami gmin w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych, przeprowadził 180 kontroli w tym obszarze, doświadczony trener, prowadził wiele szkoleń dla pracowników komórek ds. obywatelskich w urzędach gmin i miast.

zwiń
rozwiń