Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku. Obowiązki wójtów, burmistrzów i prezydentów miast po nowelizacji przepisów

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, dzięki któremu uczestnicy będą mogli rozwiązać problemy i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności dotyczących rejestracji i kwalifikacji wojskowej, w świetle obowiązujących najnowszych przepisów. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwości wymiany doświadczeń, czy konsultacji ekspertem-praktykiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Uczestnicy otrzymają również wzory dokumentów.

Uwaga! Problematyka, omawiana podczas zajęć zostanie dostosowana do najnowszych, aktualnych na dzień realizacji szkolenia przepisów prawnych!

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki zajęciom uczestnik:

  • Pozna obowiązki jst dotyczące rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej w oparciu o stosowanie przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz wieloletnią praktyką eksperta.
  • Zdobędzie aktualną wiedzę, odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne, wynikające z najnowszych przepisów prawnych, niezbędne do prawidłowego przygotowania procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej.
  • Otrzyma gotowe wzory dokumentów dotyczących tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zadania organów gmin związane z rejestracją osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej:
a. Podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej: sporządzanie i prowadzenie rejestru, definicje, tryb prowadzenia rejestracji, dane niezbędne do rejestracji.
b. Obowiązki informacyjne wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące rejestracji.
c. Nowe wzory dokumentów.
2. Terminy realizacji zadań związanych z rejestracją wojskową.
3. Zadania organów gmin związane z kwalifikacją wojskową oraz realizacją obowiązków dotyczących procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej:

a. Podstawy prawne regulujące przeprowadzenie przez wójtów, burmistrzów i prezydentów kwalifikacji wojskowej.
b. Realizacja obowiązków dotyczących procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej: aktualizacja rejestru, sporządzanie listy stawiennictwa osób do kwalifikacji, prowadzenie wykazu osób o nieregulowanym stosunku do obowiązku obrony RP.
c. Wzywanie osób podlegających kwalifikacji wojskowej, grzywna w celu przymuszenia, przymusowe doprowadzenie.
d. Obowiązek osobistego stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
e. Obowiązki informacyjne wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące kwalifikacji wojskowej.
f. Nowe wzory dokumentów.
4. Terminy realizacji zadań związanych z kwalifikacją wojskową.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów/biur ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów gmin i miast, kierownicy i pracownicy USC, w szczególności osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej oraz zajmujące się obroną cywilną czy zarządzaniem kryzysowym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w urzędzie wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, czy k.p.a.). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst dotyczące spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów. Jej wykłady są wysoko oceniane przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 marca 2023 r.