• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie i budowa zespołu z wykorzystaniem technik motywacyjnych

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy biorąc udział w proponowanym szkoleniu, zdobędą wiedzę, która pomoże wykorzystać własny styl zarządzania oraz określić obszary do osobistego rozwoju. Osoby biorące udział spotkaniu otrzymają również praktyczne przygotowanie do efektywnego zarządzania zespołem poprzez udoskonalenie własnych umiejętności w tym zakresie, a także poznają skuteczne techniki motywacyjne. Dzięki uzyskanym umiejętnościom kluczowym efektem szkolenia stanie się późniejsze zwiększenie efektywności pracowników poprzez lepszą współpracę. Szkolenie będzie szczególnie pomocne dla osób pełniących funkcje kierownicze w administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy na temat budowania i zarządzania zespołem.
  • Zidentyfikowanie źródeł i przyczyn utraty skuteczności zespołu.
  • Przygotowanie się do wdrożenia narzędzi w celu budowania efektywnego zespołu.
  • Usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie doboru narzędzi kierowniczych do różnorodnych sytuacji w zespole (delegowania, motywowania).
  • Poznanie mechanizmów osłabiających motywacje i zaangażowanie pracowników.
  • Autodiagnoza skuteczności osobistej w budowaniu i zarządzaniu zespołem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Budowanie efektywnego zespołu w administracji:
a. 10 najczęstszych przyczyn niepowodzeń zespołów.
b. Omówienie procesu formowania się zespołu, współpracy oraz efektywności w zespole, ról zespołowych, mechanizmów warunkujących nastawienie na osiąganie celów.
c. Praktyczne narzędzia  i techniki budowania skutecznych zespołów.
2. Efektywne zarządzanie zespołem:
a. Style kierowania zespołem - wpływ na efektywność.
b. Mocne i słabe strony preferowanego stylu.
c. Styl zarządzania czasem – wpływ na efektywność.
d. Styl delegowania – wpływ na efektywność.
3. Motywowanie i angażowanie pracowników:
a. Techniki motywacji – rola nagród zewnętrznych i wewnętrznych (automotywacja). 
b. Kiedy motywatory nie działają - analiza skuteczności technik motywacyjnych.
c. Jakie czynniki decydują o zwiększeniu zaangażowania pracowników?
4. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane do osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, ale również koordynatorów i liderów zespołów oraz osób przygotowujących się do takich roli.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jako trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych z zakresu m.in. zarządzania zasobami ludzkimi, opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku.

zwiń
rozwiń