• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skuteczne techniki prowadzenia efektywnych negocjacji, czyli jak od różnicy zdań przejść do dobrych relacji zawodowych

online

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie, przedmiotem którego będą negocjacje i techniki negocjacyjne.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których przedmiotem przedstawienie zasad i skutecznych sposobów prowadzenia profesjonalnych rozmów z partnerami zewnętrznymi oraz współpracownikami, w przypadku wystąpienia różnicy zdań lub sporów.
• Zaprezentujemy zasady skutecznych negocjacji, uwzględniając przy tym dopasowanie się do stylu, typu osobowościowego partnera rozmowy oraz do etapu negocjacji.
• Wskażemy dobre praktyki, które umożliwiają efektywne prowadzenie rozmów biznesowych: przekonywania, tworzenia wizji dobrej użyteczności, perswazji, negocjacji warunków współpracy.
• Podpowiemy jak budować pozytywny wizerunek instytucji i jej pracowników w oczach otoczenia biznesowego.
• Wskażemy jak radzić sobie w trudnych sytuacjach co przyczyni się do realizacji postawionych celów.
Zajęcia będziemy prowadzić metodą warsztatową i będą miały charakter praktyczny. Omawiane treści to krótkie opisy teoretyczne, ćwiczenia, dyskusja oraz dzielenie się praktycznym doświadczeniami prowadzącego i liczne prezentowane studia przypadku z prezentowanego tematu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podczas warsztatu:
- Zdobędziesz podstawowe umiejętności, komunikowania oraz wywierania pozytywnego wpływu podczas negocjacji.
- Nauczysz się zarządzać swoim zaangażowaniem w konsekwentnym dotrzymywaniu i egzekwowaniu warunków współpracy.
- Poznasz również metody, umożliwiające osiąganie celów w czasie sporów, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnych relacji z współpracownikami.
- Wzmocnisz też postawy i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, podczas współpracy z drugą osobą.
• Korzyści dla uczestników:
- Zwiększenie umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji zawodowych na bazie umiejętności negocjacyjnych.
- Rozwój umiejętności motywowania pracowników.
- Doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji, efektywnej perswazji.
- Poprawa umiejętności wywierania pozytywnego wpływu na swoich współpracowników.
- Rozwój umiejętności funkcjonalnego rozwiązywania trudnych sytuacji w miejscu pracy.
• Korzyści dla instytucji:
- Zwiększeniu efektywności i wydajności działań pracowników instytucji.
- Zwiększenie zaangażowania pracowników, w kontekście satysfakcjonujących relacji w zespole.
- Zdecydowany wzrost u menadżerów kompetencji negocjowania, perswazji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy skutecznych negocjacji.
• Negocjacje integracyjne vs tradycyjny pogląd na proces rozwiązywania sporów.
• Etapy negocjacji.
• Rola pytań w procesie negocjowania.
• Tworzenie pozytywnych relacji w procesie negocjacji.
• Analiza TRIP negocjowanej sytuacji konfliktowej.
2. Negoanaliza: Metody zyskiwania realnej przewagi negocjacyjnej – co zrobić, aby nie dać się zwieść zasłonie dymnej prezentowanej przez drugą stronę i utrzymać swoją pozycję negocjacyjną.
• Analiza czynników budujących realną przewagę negocjacyjną (BATNA, WAP, ZOPA) vs czynniki budujące jedynie przewagę psychologiczną.
• Techniki manipulacyjne stosowane w negocjacjach i jak nie dać się im zwieść - Tajnym ciosom karate. Najczęściej stosowane taktyki negocjacyjne – jak im nie ulec…
- Strategia 1: ambitne otwarcie.
- Strategia 2: nagroda w raju.
- Strategia 3: systemowe myślenie o interesach.
- Strategia 4: dobry, zły policjant (subtelne, ale skuteczne warianty).
- Strategia 5: gra na czas.
3. Trudne sytuacje w czasie negocjacji.
• Charakterystyka trudnych sytuacji w konfliktach, sporach.
• Trudny osoba czy osoba w trudnej sytuacji?
• Co z naszymi emocjami? to kosztowny luksus czy konieczność.
• Najczęstsze błędy, czyli czego należy unikać.
- Na początku za szybkie przyjmowanie propozycji drugiej strony.
- W fazie środkowej zgadzanie się na jednostronne ustępstwa.
- Pod koniec zbyt entuzjastyczne finalizowanie rozmów.
• Jak wykorzystać błędy, jeśli są popełniane przez drugą stronę.
4. Temat Sto pytań do...
• Dylematy negocjacyjne – analiza realnych sytuacji i problemów negocjacyjnych zgłaszanych przez uczestników szkolenia, analiza wybranych autentycznych procesów negocjacyjnych z historii firmy (najlepiej takich, które były postrzegane jako trudne, nieudane). Sprawdzamy jakie były założenia, przebieg, co się udało, a co nie i dlaczego. Zastanawiamy się co można w przyszłości zrobić lepiej.
5. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące stanowiska w administracji samorządowej, w tym urzędnicy, menedżerowie oraz pracownicy działów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, finanse publiczne, zamówienia publiczne itp., mogą skorzystać z szkolenia z negocjacji w celu doskonalenia swoich umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji w imieniu jednostki samorządu. Radni gminni, powiatowi, miejscy oraz inni przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii w Sopocie na kierunku psychologia biznesu i organizacji, w przedmiotach komunikacja w procesach sprzedażowych oraz dynamika relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 maja 2024 r.