• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Efektywna organizacja czasu pracy - techniki zarządzania czasem oraz metody realizacji zadań i osiągania celów

Przy przesłaniu zgłoszenia do 28 maja 2024 r. cena szkolenia to 399 zł netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu
  • Proponowane szkolenie to kompendium wiedzy w zakresie skutecznej organizacji pracy oraz zarządzania czasem, dzięki którym codzienna praca może przynieść lepsze efekty, również w sytuacjach trudnych i stresujących.
  • Omówione zostaną podstawowe zagrożenia dla efektywnego zarządzania czasem, takie jak nowe zadania, presja czasu, zmiany. Podczas szkolenia zostaną wskazane najczęściej występujące błędy w zarządzaniu czasem, metody przeciwdziałania prokrastynacji tj. sytuacji w której dochodzi do odwlekania wcześniej zaplanowanych zadań, mimo świadomości grożących nam konsekwencji, oraz techniki radzenia sobie z "złodziejami czasu".
  • Zajęcia obejmują obszary takie jak np. analizę najlepszych godzin pracy, identyfikują obszary do usprawnienia pracy oraz skupiają się na efektywnym zarządzaniu sobą w czasie.
  • Uczestnicy zostaną zapoznani z praktycznymi narzędziami, takimi jak np. matryca Eisenhowera, metoda 5S, zasada Pareto, czy metoda ALPEN, które pomagają uporządkować zadania, zyskać dodatkową godzinę dziennie i przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystanie poznanych narzędzi i metod zarządzania sobą w czasie pracy oraz wyznaczania celów, zadań oraz czynności do ich realizacji.
  • Zdobycie umiejętności skutecznego określania priorytetów i ograniczenie strat czasu na działania nieefektywne i niezaplanowane.
  • Nabycie umiejętności organizowania i planowania własnej pracy z różnych perspektyw czasowych.
  • Zwiększenie umiejętności współdziałania z innymi ludźmi, w ramach realizacji wspólnych zadań i projektów.
  • Poznanie technik radzenia sobie ze „złodziejami czasu” oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Skuteczna organizacja pracy- zarządzanie czasem i efektywne osiąganie celów:
a. mapa czasu - analiza najlepszych godzin pracy oraz obszarów marnowania czasu,
b. korzyści z zarządzania czasem,
c. skuteczność osobista w zarządzaniu projektami – mity i fakty,
d. cele i metoda SMART.
2. Podstawowe zagrożenia dla efektywnego zarządzania czasem – nowe zadania, presja czasu, zmiany:
a. błędy w zarządzaniu czasem,
b. powody prokrastynacji (odkładania zadań na później) - metody przeciwdziałania,
c. ”złodzieje czasu” - metody radzenia sobie z nimi,
d. „wampiry energetyczne” – co obniża energię życiową,
e. działanie pod presją czasu.
3. Efektywne zarządzanie sobą w czasie oraz obszary do usprawnienia pracy:
a. Praktyczne narzędzia zarządzania sobą w czasie: 

- matryca Eisenhovera,
- metoda 5 S,
- zasada Pareto, 
- metoda ABC,
- zasada 60/40, 
- metoda ALPEN.
b. Analiza metod pomagających:
- uporządkowanie nadmiaru obowiązków i zadań,
- jak uzyskać dodatkową godzinę dziennie?
- przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
4. Zarządzanie czasem – plan działania:
a. pięcioetapowy proces zarządzania zadaniami wg metody gtd,
b. praca z kalendarzem i harmonogramem,
c. podejmowanie decyzji,
d. warianty planów- planowanie od tyłu,
e. efektywne delegowanie zadań i współpraca- komunikacja oszczędzająca czas.
5. Podsumowanie szkolenia - informacja zwrotna.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich pracowników, polecamy je osobom na stanowiskach kierowniczych, które są zainteresowane pogłębianiem umiejętności lepszego zarządzania sobą w czasie, które zauważyły natłok codziennych spraw, chcące skutecznie realizować zamierzone cele.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener i konsultant od ponad 20 lat pomogła wielu osobom w rozwiązywaniu problemów na poziomie indywidualnym oraz firmowym. Realizowała szereg szkoleń dla jednostek samorządowych m. in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, opisywania i wartościowania stanowisk pracy, obsługi klienta, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Swoją specjalistyczną wiedzę przekłada na praktyczne rozwiązania. Jest socjologiem o specjalności komunikacja społeczna i badanie rynku. Posiada Certyfikat Licensed International Coach and Consultant of Meta Recruitment and Selection of Employees (TM). 

zwiń
rozwiń