• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Budowanie autorytetu menedżera. Wywieranie wpływu, perswazja, argumentacja

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w warsztacie, którego celem jest wzmocnienie kompetencji przywódczych, a szczególnie umiejętności wywierania wpływu i perswazji. Udział w zajęciach pozwoli na zdobycie umiejętności wpływania na swoich współpracowników, by ich przekonania i postawy skutecznie wspierały realizację celów instytucji. Podczas warsztatu, uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi technikami etycznego i nieetycznego (aby się bronić) wywierania wpływu oraz będą mieli okazję wzmocnić umiejętności skutecznego porozumiewanie, na bazie zaufania i szacunku w kontaktach zawodowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dla uczestników:
• Możliwość rozwoju swoich kompetencji zawodowych, poprzez zwiększenie poziomu umiejętności perswazji, budowania argumentów.
• Zwiększenie umiejętności komunikacji, perswazji w kierunku pozytywnego wpływania na postawy swoich współpracowników.
• Zwiększenie poczucia własnej skuteczności, poczucia pewności siebie w sytuacjach zawodowych. Prowadzenia rozmów na wysokim poziomie efektywności.
• Zwiększenie skuteczności kontaktów wewnątrz firmowych i z klientami.
• Poznanie technik perswazji w rozmowach i działaniach, reguł skutecznej obrony przed manipulacją.
Dla organizacji:
• Zwiększenie efektywności i wydajności zespołów roboczych, dzięki zastosowaniu skutecznych narzędzi generowania zaangażowania, zmiany postaw wobec firmy.
• Zwiększenie zaangażowania pracowników w zespołową realizacje projektów firmy/instytucji/organizacji.
• Zrozumienie zasad współpracy przy różnicy zdań, różnicy poglądów.
• Zdecydowany wzrost kompetencji skutecznego komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Skuteczny lider. Budowanie autorytetu szefa.
• Budowanie pewności siebie w pracy lidera - wizerunek, komunikacja, postawa ciała, dobór słów a przekonania wewnętrzne o sobie samym.
•  Expose Managera.
• Samokontrola jako siła woli: umiejętności wspierające budowanie autorytetu.
- Umiejętności udzielania informacji zwrotnej.
- Umiejętności udzielania pochwał i krytyki.
2. Wywieranie wpływu.
• Ogólna definicja wpływu społecznego, jeśli żyjemy w społeczeństwie to na siebie nawzajem oddziałujemy - schematy wpływu.
• Dwa systemy przetwarzania informacji, czyli na ile jesteśmy podatni na wpływ społeczny.
• Podstawowe techniki wpływu społecznego.
• Wszystko zaczyna się od Autoprezentacji?
• Tworzenie pozytywnych emocji u rozmówcy.
• Rozpoznawanie technik, które stosuje druga osoba.
3. Perswazja jako etyczne narzędzie przekonywania.
• Rodzaje Perswazji (centralna vs peryferyczna).
• Sztuka przekonywania vs manipulacja.
• Podstawowe techniki perswazji.
• Postawy odbiorców komunikatów przyjmowane wobec Perswazji, dlaczego tak trudno dotrzeć do kogoś logicznymi argumentami - „ efekt palacza”.
• Techniki budowania argumentów. Retoryka i Logika jako narzędzia perswazji.
• Rozmowa językiem korzyści drugiej osoby.
• ton głosu, tempo mówienia.
• Postawa ciała, ton głosu, charakterystyczne gesty i ich wpływ na nieświadomość rozmówców, współpracowników.
4. Podsumowanie szkolenia.
• Tworzenie planu rozwoju kompetencji.

Metody: zajęcia będą miały charakter praktyczny:
• Krótkie opisy teoretyczne na temat technik wpływu, perswazji.
• Dzielenie się praktycznym doświadczeniami prowadzącego.
• Ćwiczenia praktyczne zastosowanie wiedzy z informacją zwrotną.
• Studium przypadku.
• Przygotowane dla uczestników materiały dydaktyczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie polecane dla osób zarządzających zespołem, które chcą wzmocnić postawy zaangażowania swoich współpracowników w realizację zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii w Sopocie na kierunku psychologia biznesu i organizacji, w przedmiotach komunikacja w procesach sprzedażowych oraz dynamika relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń