Zmiany samorządowych aktów normatywnych i techniki prawodawcze przepisów zmieniających

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowo zredagowana nowelizacja samorządowego aktu normatywnego to wizytówka profesjonalnego urzędu. Podczas proponowanych zajęć, prowadzący ekspert z wieloletnim doświadczeniem i pracą z aktami prawa miejscowego omówi zasady stosowania technik prawodawczych. Pokażemy jak proste w stosowaniu są techniki prawodawcze dotyczące nadawania nowego brzmienia przepisom oraz ich dodawania i uchylania. Uczestnicy otrzymają komplet przykładów, schematów poszczególnych elementów aktów nowelizujących.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu „zasad technik prawodawczych”.
• Podniesienie kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Zdobycie umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych w zakresie aktów nowelizujących i przepisów zmieniających.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych zawierających m.in. przykłady z orzecznictwa oraz schematy i wzorce technik prawodawczych.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady nowelizowania samorządowych aktów normatywnych – uchwał i zarządzeń:
a. Istota i zasady nowelizowania – dlaczego nowelizacja nie może utracić mocy.
b. Tytuł, podstawa prawna i budowa aktu nowelizującego.
2. Uchylanie, dodawanie, nadawanie nowego brzmienia:
a. Podstawowe techniki prawodawcze.
b. Zmiany cząstkowe i multiplikowane, czyli jak nowelizować na skróty.
c. Nowelizacja tytułów uchwał i zarządzeń, jednostek systematyzacyjnych, odnośników, załączników.
d. Ćwiczenia z nietypowych przypadków nowelizacyjnych.
3. Przepisy zmieniające a konieczność sformułowania przepisów przejściowych i dostosowujących:
a. W jakich przypadkach powinien pojawić się przepis rozstrzygający problem zmiany prawa zgodnie z zasadami prawidłowej legislacji.
b. Specyfika redakcyjna rozstrzygnięć intertemporalnych aktów nowelizujących.
4. Wejście w życie przepisów zmieniających a przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe:
a. Prawidłowe formuły redakcyjne różnicowania terminu wejścia w życie przepisów zmieniających.
b. Czy jest możliwa nowelizacja nowelizacji aktu legislacji samorządowej, a jeśli tak to jak to zrobić.
5. Podsumowanie. Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń