• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wypalenie zawodowe oraz sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy w obszarze pomocy społecznej

Cena: 425 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 26 kwietnia 2024 r. cena wynosi 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Ciągłe zmiany w przepisach prawnych, większe wymagania, a także obciążenie pracą, mogą prowadzić do przemęczenia i stresu. Także specyfika pracy w obszarze pomocy społecznej, która jest wymagająca, narażona na kontakt niejednokrotnie z trudnym, agresywnym, roszczeniowym klientem, kryzysowymi sytuacjami, związanymi z przemocą, potęguje stres i wypalenie zawodowe. Proponowane szkolenie ma za zadanie pomóc Państwu w zmianie podejścia do presji i wyzwań w pracy oraz pokazać, jak radzić sobie w sytuacjach trudnych i problemowych, pomóc zbudować odporność psychiczną, właściwie zarządzać swoimi emocjami.

Zajęcia poprowadzi psycholog z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym, znająca doskonale specyfikę pracy w obszarze pomocy społecznej, realizująca zajęcia i warsztaty m.in. pomoc psychologiczną oraz interwencję kryzysową dla sprawców przemocy domowej, prowadząca trening umiejętności społecznych, szkoląca pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zgłębienie wiedzy o źródłach wypalenia zawodowego i poznanie sposobów jak się przed nim bronić, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy w instytucji pomocy społecznej.
 • Wyjaśnienie, czym jest wypalenie zawodowe, jakie są jego symptomy i wskazanie z jakich etapów się składa.
 • Przedstawienie relacji pomiędzy wypaleniem zawodowym a motywacją do pracy.
 • Uświadomienie, jakie emocje towarzyszą wypaleniu zawodowemu, w szczególności związanej z pracą w obszarze pomocy społecznej.
 • Poznanie technik pomocnych w budowaniu odporności psychicznej.
 • Nauczenie się rozpoznawania zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy.
 • Omówienie technik asertywności w walce z wypaleniem zawodowym.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zdefiniowanie pojęcia oraz poznanie źródeł przyczyniających się do wypalenia zawodowego wśród pracowników pomocy społecznej.
 2. Rozpoznawanie symptomów wypalenia zawodowego, metody radzenia sobie ze stresem.
 3. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
 4. Superwizja i coaching jako podstawowe mechanizmy wsparcia pracy i rozwoju pracownika socjalnego.
 5. Trening motywacyjny dla pracowników domów pomocy społecznej.
 6. Wzmocnienie umiejętności zarządzania emocjami.
 7. Zrównoważony styl życia i self-care.
 8. Budowanie wsparcia społecznego w miejscu pracy.
 9. Korzystanie z zasobów organizacji i programów wsparcia.
 10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy regionalnych ośrodków polityki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych, domów pomocy społecznej, placówek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, ośrodków interwencji kryzysowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia socjolog, psychoterapeutka. Psycholog, trener, specjalista z zakresu m.in. komunikacji personalnej, rozwiązywania konfliktów. Mediator rodzinny, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach małżeńskich, zajmuje się pomocą oraz interwencją psychologiczną dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, rozpadu rodziny oraz straty. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową dla sprawców przemocy domowej. Posiada wiedzę oraz doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie. Od 2007 r. związana z sektorem pozarządowym. Swoją wiedzę oraz doświadczenia pracy zdobywała pracując między innymi w Fundacji Mam Marzenie, Fundacji TUS, Fundacji Aktywizacja. Od lat pracuje jako mediator rodzinny i psychoterapeutka w Centrum Pomocy Rodzinie PRZYSTAŃ.

zwiń
rozwiń