Podatek dochodowy od osób prawnych w podmiotach leczniczych. Rozliczenie roczne CIT za 2022 rok

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie skierowane do podmiotów leczniczych, podczas którego omówimy zakres podatku dochodowego od osób prawnych, przedstawimy schematy przygotowania rozliczenia i prowadzenia ewidencji podatkowej w księgach rachunkowych. Zwrócimy uwagę na szczególne uwarunkowania dla SPZOZ-ów, tj. ustalenie wydatków niestatutowych i zasad zwolnienia dochodu podatkowego a także przybliżymy wybrane kategorie przychodów i kosztów specyficzne dla branży medycznej w optyce przepisów podatkowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami w zakresie sporządzenia zeznania podatkowego w zakresie PDOP za 2022 r. przez podmiot leczniczy.
  • Przybliżenie, specyficznych dla jednostek działających w branży leczniczej, kategorii podatkowych, w tym przychodów podatkowych i zwolnionych, kosztów uzyskania przychodów oraz ustalenia wyniku podatkowego i należności wobec urzędu skarbowego.
  • Omówienie case study i uzyskanie praktycznych informacji przez pracowników działów finansowych i księgowych.
  • Przedstawienie przykładów liczbowych i omówienie danych z zastosowaniem arkusza Excel.
zwiń
rozwiń
Program

1. Rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych w podmiotach leczniczych za 2022 rok:
• zakres informacji finansowych niezbędnych do ustalenia podstawowych pozycji rozliczenia podatkowego,
• przychody podatkowe a przychody księgowe w specyfice podmiotu leczniczego,
• identyfikacja KUP i NKUP,
• ewidencja podatkowa w księgach rachunkowych,
• poprawne przygotowanie noty podatkowej w informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania finansowego - warsztat w arkuszu Excel,
• zwolnienie statutowe dochodu – warunki,
• wydatki niestatutowe jako podstawa opodatkowania w SPZOZ,
• dochód podatkowy/strata podatkowa – konsekwencje i postępowanie podatnika.
2. Szczególne kategorie podatkowe za 2022 rok– CASE STUDY (darowizny, dotacje, świadczenia, kary, odszkodowania, projekty unijne).
3. Sporządzenie zeznania rocznego CIT 8 w podmiotach leczniczych za 2022 r.:
• omówienie formularza CIT 8 za 2022 r. – specyficzne uwarunkowania dotyczące podmiotów leczniczych,
• załączniki do CIT-8 (CIT 8/O, CIT-WZ, inne).
4. Zmiany w CIT w 2023 roku:
• zmiana zasad zaliczania składek ZUS do kosztów podatkowych,
• budynki i lokale mieszkalne bez amortyzacji podatkowej,
• zmiany w uldze na złe długi,
• minimalny podatek dochodowy dla spółek.
5. Aktualne interpretacje podatkowe w zakresie CIT dotyczące podmiotów leczniczych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy finansowi, główni księgowi, pracownicy działów finansowych i księgowych podmiotów leczniczych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 7 marca 2023 r.