Stypendia i system pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy Webinarium poznają szczegółowo nie tylko wszystkie regulacje prawne, niezbędne w przyznawaniu studentom i doktorantom stypendiów oraz pomocy materialnej, ale również najnowsze zmiany i zapowiedzi dalszych nowelizacji w tym zakresie, związane poprzednio z epidemią, a obecnie z inflacją oraz sytuacją w Ukrainie. Szkolenie to dobra okazja, aby poznać nie tylko nowe przepisy, ale również uporządkować swoją wiedzę na temat tak dużych zmian prawnych w ostatnim czasie. Proponowane spotkanie prowadzone będzie w formule online, realizowane na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami, w tym zadawanie pytań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przekrojowe omówienie zmian prawnych w uczelnianym systemie pomocy materialnej i stypendialnej, wprowadzanych od 2019 r. do 2023 r.
  • Przedstawienie zapowiedzi dalszych nowelizacji prawa pracy, w tym omówienie, wskazanie na czym polegają i kogo dotyczą.
  • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania swojej pracy.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Przegląd najważniejszych zmian w systemie stypendiów i pomocy materialnej wprowadzonych przez:
a. ustawę 2.0 (2019),
b. przepisy antycovidowe (2020-2022),
c. przepisy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. Przedstawienie najnowszych zmian prawnych w zakresie świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom:
a. kredyt na studia medyczne,
b. uprawnienia polskich studentów/doktorantów z uczelni ukraińskich, kontynuujących kształcenie w Polsce,
c. uprawnienia studentów/doktorantów - obywateli Ukrainy i innych cudzoziemców,
d. zmiany od 1.01.2023 r. w zasadach przyznawania stypendium socjalnego (ustawa z 16.11.2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów). 
3. Omówienie zasad przyznawania wszystkich rodzajów pomocy materialnej przez uczelnię – aspekty prawne i praktyczne:
a. stypendium socjalne (progi dochodów, pojęcie członka rodziny studenta, student samodzielnie gospodarujący, zaświadczenie z ops i inne wymagane dokumenty, warunki stypendium w zwiększonej wysokości),
b. stypendium dla osób niepełnosprawnych (uprawnione grupy, wymagane dokumenty),
c. stypendium rektora (prawidłowe ustalanie kryteriów),
d. zapomoga,
e. dokumenty wymagane od cudzoziemców.
4. Rola uczelni w stypendiach ze źródeł zewnętrznych (ministerialne, samorządowe i inne). 
5. Stypendia doktoranckie – zasady obowiązujące:
a. w szkołach doktorskich,
b. doktorantów, którzy kontynuują kształcenie na poprzednich zasadach (sprzed roku akademickiego 2019/2020).
6. Kredyt studencki – najważniejsze zmiany.
7.  Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności prowadzący sprawy stypendiów i pomocy materialnej, zajmujący się studentami i doktorantami zagranicznymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, publicysta, trener nauki wyspecjalizowany w pracy z naukowcami, legislator, społecznik, autor publikacji eksperckich, wykładowca na studiach podyplomowych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego z doświadczeniem w pracy w administracji centralnej UJ. Zajmował się m.in. legislacją wewnętrzną. Od 10 lat stale szkoli samorządy, uczelnie i organizacje pozarządowe, zwłaszcza nt. prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa gospodarczego. Z jego szkoleń skorzystały dziesiątki uczelni, w tym m.in.: UJ, SGH, Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, UMED we Wrocławiu, UWM w Olsztynie, UMK, Akademia Pomorska, Akademia Muzyczna i UEK we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa, Akademia Leona Koźmińskiego. Prowadzi swoją kancelarię prawną i wspiera prawnie głównie naukowców, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców. Jego artykuły ukazują się m.in. w: „Prawo i finanse w kulturze”, „Wynagrodzenia w firmie”, „PWN Nauka”, portalkadrowy.pl.

zwiń
rozwiń