Profesjonalny sekretariat w placówce oświatowej

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska szkolnego na taką formę doskonalenia, która pomoże osobom prowadzącym sekretariaty w szkołach i placówkach oświatowych zapoznać się z przepisami i wymaganiami, których znajomość jest niezbędna do właściwej realizacji codziennych obowiązków zawodowych. Podczas zajęć krok po kroku omówimy zadania i czynności wykonywane w sekretariacie placówki oświatowej, przekażemy praktyczne wskazówki oraz zaprezentujemy najczęściej popełniane błędy. Spotkanie ma posłużyć jako przewodnik i instrukcja umożliwiająca nabycie lub uzupełnienie już posiadanej w tym zakresie wiedzy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu stosowania prawa oświatowego w sekretariatach szkół.
• Zapoznanie się z podstawową dokumentacją pracy szkoły oraz jej prowadzeniem, segregowaniem i przechowywaniem.
• Zdobycie, uaktualnienie lub usystematyzowanie wiedzy z zakresu instrukcji kancelaryjnej, archiwizacji, ochrony danych osobowych w sekretariacie, zasad prowadzenia korespondencji szkolnej.
• Omówienie najistotniejszych, z punktu widzenia sekretariatu placówki, kwestii dotyczących pracy z SIO.
• Doskonalenie praktycznych umiejętności związanych z pracą sekretarza/sekretarki szkoły takich jak organizacja miejsca i czasu pracy, skuteczna komunikacja, zarządzanie czasem, savoir-vivre.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do szkolenia. Status zawodowy pracownika sekretariatu.
2. Podstawy prawne działania szkół:
• Akty prawne obowiązujące w szkole.
• Tworzenia prawa wewnątrzszkolnego.
3. Organizacja pracy sekretariatu:
• System kancelaryjny.
• Instrukcja kancelaryjna.
• Rzeczowy wykaz akt, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji.
• Przybory, urządzenia i materiały biurowe.
• Archiwizacja.
4. Zasady redagowania korespondencji szkolnej:
• Najczęściej popełniane błędy w korespondencji z organami.
• Terminowość załatwiania spraw.
• Korespondencja elektroniczna.
5. Ochrona danych osobowych w sekretariacie.
6. System Informacji Oświatowej, Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych - najczęściej popełniane błędy.
7. Prawidłowe zarządzanie czasem:
• Organizacja i planowanie pracy w sekretariacie.
• Praca pod presją czasu.
8. Komunikacja z otoczeniem, w tym przez telefon.
9. Savoir - vivre i pochodne:

• Etyka pracy.
• Kultura osobista.
• Wygląd zewnętrzny.
• Etykieta w środowisku pracy.
10. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy prowadzący sekretariaty w szkołach i placówkach oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Główny specjalista ds. oświaty w jednostce samorządu terytorialnego. Zajmuje się realizacją spraw z zakresu zadań i uprawnień organu prowadzącego placówki oświatowe. Trener szkoleń z zakresu oświaty i administracji. Wykładowca w szkołach dla dorosłych. Posiada certyfikat doradcy zawodowego. Pełniła również obowiązki dyrektora szkół niepublicznych. Autorka książki: „Profesjonalny sekretariat w placówce oświatowej”, publikacji z zakresu oświaty oraz licznych artykułów z zakresu prowadzenia sekretariatu w szkołach i placówkach oświatowych. Jest członkiem Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika oraz członkiem Zarządu Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Ostrołęce. Odznaczona Medalem KEN.

zwiń
rozwiń