Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania rady pedagogicznej

Ważne informacje o szkoleniu

Rada pedagogiczna to ważny organ szkoły, który ma stanowiący oraz opiniujący głos w istotnych kwestiach dotyczących funkcjonowania szkoły i uczniów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego szczegółowo zapoznamy uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi trybu działania rady pedagogicznej i jej zadaniami, a ponadto przedstawimy zasady redagowania oraz sposoby zabezpieczenia protokołów rady pedagogicznej przed nieuprawnioną ingerencją. Prowadząca omówi także problematykę udostępniania protokołów i innych dokumentów rady pedagogicznej w trybie informacji publicznej, wraz z przytoczeniem orzecznictwa sądowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów ustawy Prawo oświatowe w zakresie działania rady pedagogicznej.
  • Usystematyzowanie wiedzy na temat kompetencji rady pedagogicznej, składu i sposobu działania.
  • Uzyskanie wiedzy o zasadach zabezpieczenia dokumentacji rady pedagogicznej oraz udostępniania jej w trybie informacji publicznej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcjonowanie rady pedagogicznej: 
a) skład rady pedagogicznej, 
b) osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej.
2. Sposób działania rady pedagogicznej: 
a) zwoływanie posiedzenia rady pedagogicznej,
b) forma podejmowania rozstrzygnięcia rady pedagogicznej,
c) tajemnica rady pedagogicznej,
d) regulamin rady pedagogicznej,
e) dokumentowanie posiedzenia rady pedagogicznej:
- cechy dobrego protokołu,
- elementy protokołu rady pedagogicznej,
- zapoznanie rady pedagogicznej z protokołami rady,  
- księga protokołów – jak zabezpieczyć księgę protokołów?
3. Kompetencje rady pedagogicznej:  
a) stanowiące,
b) opiniodawcze.
4. Wstrzymanie wykonania uchwały rady pedagogicznej.
5. Rozstrzyganie przez dyrektora szkoły lub innego nauczyciela o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów.
6. Udostępnianie uchwał rady pedagogicznej i protokołów w trybie informacji publicznej.
ADRESACI: 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, Kierownik Oddziału Kadr i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli w Kuratorium Oświaty w Katowicach. Zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez wiele lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli. Nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

zwiń
rozwiń