• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dotacja podręcznikowa- wnioskowanie, terminy, nowe formularze, rozliczenie dotacji

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy z obszaru wnioskowania o dotację podręcznikową oraz jej wydatkowania, w tym z zakresu nowych formularzy oraz terminów wnioskowania o dotację, a co za tym idzie jej uzyskania. Podczas spotkania zostanie przekazanych wiele praktycznych wskazówek, zarówno dla dyrektorów szkół, jak i pracowników samorządu, realizujących zadanie związane z dotacją podręcznikową z ramienia organu prowadzącego. Szkolenie poprowadzi wieloletni pracownik MEN, który był odpowiedzialny za finansowanie zadań oświatowych, w tym także za dotację podręcznikową.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie lub aktualizacja wiedzy dotyczącej procedur związanych z zapewnieniem szkołom finansowania zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.
 • Poznanie zasad wnioskowania o dotację celową z budżetu państwa oraz sposobu rozliczenia tej dotacji.
 • Zdobycie wskazówek dotyczących konstruowania informacji i wniosków, kierowanych do jednostki samorządu terytorialnego.
 • W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone praktyczne ćwiczenia na przykładach.
 • Dzięki warsztatowemu charakterowi spotkania uczestnicy będą mogli dopytać eksperta zarówno o kwestie merytoryczne, jak i techniczne, skonsultować wątpliwości i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzenia.
 2. Informacje i wnioski dyrektorów szkół. Informacje w nich zawarte i ich weryfikacja.
 3. Konstrukcja wniosku o udzielenie dotacji celowej, kierowanego do wojewody.
 4. Terminy obiegu dokumentów.
 5. Aktualizacja danych zawartych we wnioskach.
 6. Wykorzystanie 1% na obsługę zadania.
 7. Rozliczenie dotacji celowej.
 8. Warsztaty: prawidłowe wypełnienie wniosków o udzielenie dotacji oraz rozliczenie dotacji.
 9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów, odpowiedzialni za wnioskowanie i rozliczenie dotacji podręcznikowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń