Arkusze organizacyjne gminnych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2023/2024. Budowa i weryfikacja

Ważne informacje o szkoleniu

Arkusze organizacyjne to najważniejszy i podstawowy dokument okołobudżetowy, który stanowi punkt wyjścia do planowania budżetu szkół. Zbliża się właśnie okres, kiedy placówki, jak co roku, przymierzają się do jego przygotowania. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy nauczą się tworzyć i prawidłowo czytać arkusze, również w odniesieniu do planu finansowego szkoły. Objaśnimy jakie elementy powinny się znaleźć w projekcie organizacyjnym, jak analizować ten dokument, aby wyeliminować zbędne wydatki, bez uszczerbku dla uczniów. Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przykładowe arkusze dla szkoły podstawowej i przedszkola, które będą mogli wykorzystać przy tworzeniu arkuszy we własnej jednostce. Szkolenie poprowadzi doświadczona trenerka, który na co dzień doradza jednostkom i dokonuje weryfikacji arkuszy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szczegółowe omówienie przepisów i terminów w zakresie przygotowania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
 • Nabycie umiejętności ułożenia zadań w arkuszu tak, aby było to optymalne i oszczędne, zgodne z planem rekrutacji i z zatwierdzonym planem finansowym placówki.
 • Omówienie obszarów ryzyka w arkuszu i najczęstszych przykładów nieoptymalnego planowania organizacji roku szkolnego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Założenia prawne - o czym należy bezwzględnie pamiętać przy konstrukcji arkuszy?
2. Czytanie organizacji szkolno-przedszkolnej. Harmonogram „odwrócony”.
3. Opinie a zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych:

 1. czy dyrektorom wolno polecić dokonanie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach rady pedagogicznej, związków zawodowych i kuratora oświaty?
 2. czy kurator może dyrektorom wydać polecenie korekty w projekcie arkusza już po wydanych opiniach rady pedagogicznej i związków zawodowych i czy mamy wtedy do czynienia ze zmianą arkusza, czy tylko korektą?
 3. czym jest zmiana arkusza organizacyjnego w świetle obowiązujących przepisów?
 4. „skuteczne” zatwierdzanie arkusza przez organ prowadzący, czyli jak osiągnąć cel bez nadmiernej ingerencji w kompetencje dyrektora?

4. Warsztaty - na arkuszu z danego typu jednostki będziemy układać zadania, by było:

 1. zgodnie z przyjętymi przez samorząd priorytetami,
 2. zgodnie z przyjętym planem rekrutacji,
 3. zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym szkoły/placówki,
 4. zgodnie z przepisami (omówimy wszystko to, co w arkuszu być powinno),
 5. zgodnie z zasadami kontroli zarządczej,
 6. optymalnie i oszczędnie.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - jak zaplanować, by nie „przewrócić” budżetu?
6. Czego w arkuszu szukać będzie organ prowadzący, czyli jak te dokumenty powinny być analizowane,
 by zostały dostrzeżone i wyeliminowane wszystkie zbędne wydatki? Uprawnienia samorządu.

7. Obszary ryzyka w arkuszu - omówienie.
8. Planowanie etatów administracji i obsługi - przykładowe standaryzowanie.
9. Dlaczego arkuszami i statutami zainteresować mogą się RIO i czego tam będą szukały?
10. Wzory przykładowych arkuszy organizacyjnych, dla tych którzy nie pracują na zakupionych elektronicznych
 arkuszach różnych firm.
11. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących – wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, kierownicy i pracownicy wydziałów i referatów oświaty, CUW-ów, dyrektorzy i pracownicy szkół podstawowych i przedszkoli.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener-edukator wspomagająca szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń