Zastosowania dronów na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 31 stycznia cena wynosi 369,00 PLN netto.

Ważne informacje o szkoleniu

Szybki rozwój technologii bezzałogowych w ostatnich latach spowodował, że drony stały się użytecznym narzędziem wykorzystywanym w wielu branżach na całym świecie. Często stanowią element postępowań zakupowych zarówno w kontekście nabycia samych urządzeń jak i usług świadczonych za ich pomocą. W szybko zmieniającym się świecie technologii bezzałogowych konieczne jest posiadanie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa oraz możliwości technologicznych, jakie dają dostępne na rynku rozwiązania. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy zapoznają się z możliwościami wykorzystania dronów przez jednostki administracji. Udział w szkoleniu pozwoli na szybkie i skuteczne podniesienie wiedzy na temat możliwości zastosowania technologii bezzałogowych w organizacji. Program szkolenia oparty został o rzeczywiste potrzeby i zastosowania Administracji Publicznej w szczególności JST. Prowadzący zajęcia to ekspert z zakresu audytu i wdrażania technologii bezzałogowych współpracujący z Klientami z 17 branż, w tym m.in. Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Administracją Państwową i Spółkami Skarbu Państwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie regulacji prawnych z zakresu wykorzystywania dronów w działaniach realizowanych przez administrację publiczną.
• Poznanie najnowszych technologii wykorzystywanych w dronach.
• Zaznajomienie z zasadami działania nowoczesnych systemów bezzałogowych.
• Zdobycie wiedzy w zakresie zastosowania technologii bezzałogowych w wybranej przestrzeni powietrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Poznanie możliwości zastosowań dronów na potrzeby JST i Administracji Państwowej.
• Przeanalizowanie zależności pomiędzy właściwościami drona jako urządzenia a jego możliwościami realizacji usług, również w kontekście zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowoczesne platformy bezzałogowe - drony nowej generacji.
• Nowoczesne technologie stosowane w dronach.
• Dron, system bezzałogowy, platforma dronowa.
• Integracja z systemami zewnętrznymi.
2. Podstawy prawne wykorzystania dronów w Polsce.
• Przepisy krajowe.
• Przepisy europejskie.
• Rola Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w planowaniu i wykonywaniu lotów bezzałogowych.
• Zasady wykonywania lotów w polskiej przestrzeni powietrznej - strefy geograficzne.
3. Dane pozyskiwane z pokładu drona.
• Geoprodukty generowane na podstawie pozyskanych danych.
• Zastosowania poszczególnych rodzajów geoproduktów.
4. Wybrane zastosowania dronów na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
• Zastosowania z zakresu geodezji i budownictwa.
• Zastosowania z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska.
• Zastosowania z zakresu podatków i opłat lokalnych.
• Zastosowania z zakresu realizacji inwestycji i gospodarowania zasobami nieruchomości.
• Zastosowania z zakresu promocji.
5. Dron/usługa dronowa jako przedmiot zamówienia publicznego.
• Zakup drona - parametry techniczne urządzenia, dodatkowe wyposażenie, warunki serwisu.
• Zakup usługi - zakres i parametry techniczne usługi, dodatkowe wymagania, gwarancja jakości, prawa autorskie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy państwowi i samorządowi, pracownicy Spółek Skarbu Państwa. Kadra kierownicza, eksperci i specjaliści z zakresu m.in. geodezji, budownictwa, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, realizacji inwestycji, gospodarowania zasobami nieruchomości, podatków i opłat lokalnych, promocji. W szkoleniu mogą brać udział osoby reprezentujące inne branże zajmujące się pokrewnymi zagadnieniami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Współwłaściciel i Prezes Zarządu Spółki zajmującej się audytami i doradztwem z zakresu wykorzystywania technologii bezzałogowych, założyciel UAVO Polish Group. Prezes Fundacji wspierania postępu technologicznego na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego - Good Tech Foundation. Licencjonowany Pilot bezzałogowych statków powietrznych (VLOS, BVLOS, INS, A1, A2, A3, STS, NSTS). Ekspert z zakresu wdrażania systemów BSP. Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii, licencjonowany zarządca nieruchomości i doradca na rynku nieruchomości. Ekspert z zakresu pozyskiwania i przetwarzania w czasie rzeczywistym danych o nieruchomościach. Autor ponad 50 publikacji naukowych i ekspertyz. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych. W latach 2003-2012 adiunkt w Katedrze Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego na wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2012-2014 adiunkt w Katedrze Zasobów Nieruchomości na WGiGP, UWM Olsztyn. Długoletni współpracownik Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Doświadczenia zawodowego nabierał w ramach wieloletniej współpracy z podmiotami funkcjonującymi na rynku robót geodezyjnych oraz wyceny nieruchomości. Umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami potwierdził jako Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Olsztynie, gdzie odpowiadał za utrzymanie i rozwój infrastruktury nieruchomości kolejowych na obszarze całego województwa Warmińsko-Mazurskiego. Były Prezes Zarządu Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Olsztynie oraz wieloletni Dyrektor Operacyjny oraz Prezes Zarządu Spółki Dron House S.A. Doświadczenie zawodowe: 1 452 przeprowadzonych lotów UAV, 387 godzin w powietrzu, 6 243 wylatanych kilometrów, 62 000 wykonanych z powietrza zdjęć, 64 km2 wygenerowanych ortofotomap, 200 wygenerowanych ortofotoplanów elewacji, 1 000 godzin przeprowadzonych szkoleń z zakresu UAV oraz fotogrametrii i teledetekcji, 5 000 godzin przeprowadzonych wykładów i ćwiczeń na wyższych uczelniach z zakresu geodezji i gospodarki przestrzennej, 12 zgłoszeń do urzędu patentowego.

zwiń
rozwiń