• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Regulamin porządku domowego w zasobach mieszkaniowych

Ważne informacje o szkoleniu

Przepisy prawa nakładają na właścicieli/zarządców nieruchomości obowiązek określenia wewnętrznych przepisów określających zasady korzystania z nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zarządcom zasobów mieszkaniowych przedstawiona zostanie problematyka stosowania regulaminu porządku domowego, niezbędnego do bieżącego zarządzania nieruchomościami, w szczególności stanowiących własność gminy, Skarbu Państwa, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych. Szkolenie obejmuje wybrane przepisy prawa cywilnego i innych ustaw. Prowadzący, oprócz analizy regulacji prawnych przedstawi, jak należycie stosować przepisy oraz przekaże cenne wskazówki i podpowiedzi, jak realizować obowiązki ustawowe. Omówi także niezbędną zawartość regulaminu porządku domowego, prawa i obowiązki użytkownika lokalu i zarządzającego budynkiem mieszkalnym oraz skutki nieprzestrzegania regulaminu porządku domowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zarządcom i administratorom budynków mieszkalnych obowiązku przygotowania i stosowania regulaminu porządku domowego.
• Omówienie pomocniczej roli Regulaminu Porządku Domowego w realizacji obowiązków zarządzającego budynkiem mieszkalnym.
• Przekazanie informacji o prawach i obowiązkach użytkowników lokali, zasadach wstępu do lokali nieszklanych oraz różnego rodzaju utrudnieniach występujących przy korzystaniu z lokali.
• Omówienie wybranych przepisy prawa w szczególności ustawy - kodeks cywilny, ustawy – kodeks wykroczeń, ustawy o własności lokali oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości pojawiających się przystosowaniu Regulaminu Porządku Domowego oraz konsekwencji z powodu jego nieprzestrzegania.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.
• Definicja Regulaminu Porządku Domowego.
• Regulamin Porządku Domowego w przepisach prawa.
• Zakres obowiązywania Regulaminu Porządku Domowego: lokale mieszkalne, lokale użytkowe, pomieszczenia ogólnodostępne i tereny przynależne do budynku.
• Pomocnicza rola Regulaminu Porządku Domowego w realizacji obowiązków zarządzającego budynkiem mieszkalnym,
• Organy uprawnione do przycięcia Regulaminu Porządku Domowego w budynkach komunalnych, Skarbu Państwa, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego.
• Zagrożenie pożarowe budynków wielorodzinnych.
• Wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu.
• Skutki prawne nieprzestrzegania Regulaminu porządku domowego.
2. Wybrane zagadnienia prawa sąsiedzkiego.
• Ograniczenia prawa własności.
• Wstęp do lokalu mieszkalnego.
• Oddziaływanie lokali (immisja).
3. Najczęstsze uciążliwości podczas korzystania z lokalu.
• Źródła hałasu i cisza nocna.
• Zapachy i bezpieczeństwo sanitarne.
• Zwierzęta domowe.
• Działalność gospodarcza w lokalu.
4. Przepisy porządkowe dotyczące między innymi:
• Terenu nieruchomości.
• Pomieszczeń ogólnodostępnych.
• Piwnic przypisanych do lokali.
• Pralni i suszarni.
• Balkonów, loggii, dachów i elewacji.
• Zakazów i ostrzeżeń w Regulaminie Porządku Domowego.
• Konsekwencje nieprzestrzegania Regulaminu Porządku Domowego.
5. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresujemy do zarządców, administratorów nieruchomości stanowiących własność gminy, Skarbu Państwa, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, gdzie zawodowo odpowiadał za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Do obowiązków należało między innymi gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalanie opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywanie różnego rodzaju umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów. W latach 2008 – 2010 oraz od 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. Od maja 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Prowadzący wykłady dotyczące ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej, gminnej gospodarki mieszkaniowej i spółdzielczości.

zwiń
rozwiń