Podstawy transferów danych osobowych dla podmiotów sektora publicznego

Ważne informacje o szkoleniu

W RODO wiele uwagi poświęcono przekazywaniu danych osobowych do tzw. państw trzecich i organizacji międzynarodowych, znacznie ograniczając przypadki, kiedy to może to nastąpić zgodnie z prawem. Na co dzień podmioty zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego realizują bardzo wiele takich przedsięwzięć, które wymagają przekazywania danych do państw trzecich, choć wielokrotnie nie mają tego świadomości. Bywa i tak, że wiedząc, że w RODO mowa o takich transferach danych, uparcie pozyskują zgody na transferowanie danych. Pokazuje to, że często właściwie niewiele wiemy na temat transferów, nie potrafimy ich wyróżnić spomiędzy wielu czynności przetwarzania lub czujemy obawy, by spytać o co właściwie w praktyce chodzi z tymi transferami - jak do nich podejść, jak je dokumentować, co sprawdzić. Szkolenie odpowiada na te potrzeby - krok po kroku prezentujemy zganienie transferów danych osobowych, wyjaśniamy, kiedy mamy z nimi do czynienia, jak należy je udokumentować, czy uzasadnione jest zbieranie zgód na transfer i jak nie naruszać przepisów prawa w naszych kontaktach z podmiotami zagranicznymi. Kontakty te przecież są dziś bardzo częste po stronie podmiotów prywatnych i publicznych. Głośny wyrok TSUE w sprawie Schrems II pod znakiem zapytania postawił przekazywanie danych osobowych do USA, a przynajmniej znacznie je utrudnił. Brexit pokazał, że współpraca z podmiotami z Wielkiej Brytanii, w tym w zakresie administracyjnoprawnym oznacza transfer danych. Choćby na tym tle zdecydowanie warto wiedzieć, jakie obowiązki ciążą na podmiocie transferujących dane, czy administrator zawsze jest ich eksporterem, kto jest importerem danych, a przede wszystkim na czym transfer polega.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wyjaśnienie na czym polega transfer danych – konkretnie, krok po kroku, jasnym, prostym językiem.
• Przybliżenie przesłanek dopuszczalności transferów danych.
• Wskazanie na czym polegają tzw. mechanizmy (narzędzia) transferowe i jak je stosować w zgodnej z RODO sekwencji.
• Przybliżenie zasad transferów danych do USA oraz Wielkiej Brytanii.
• Omówienie podstaw transferów danych osobowych w sektorze publicznym.
• Uczestnicy zajęć zdobędą:
- Umiejętność wskazania na czym polega transfer danych osobowych.
- Wiedzę na temat eksporterów, importerów i relacji tych terminów do pojęć administratora, współadministratora i podmiotu przetwarzającego.
- Znajomość praktyki, orzecznictwa oraz wytycznych EROD.

zwiń
rozwiń
Program

1. Na czym polega transfer danych?
2. Eksporter i importer – jak ich wskazywać?
3. Czy można być eksporterem w sektorze publicznym?
4. Podstawy prawne legalnego transferu.
5. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych a dopuszczalność transferu.
6. Ogólne zasady transferu – gradacja podstaw i mechanizmów transferowych.
7. Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony.
8. Wyrok TSUE w sprawie Schrems II i przekazywanie danych osobowych do USA po tym wyroku.
9. Przekazywanie danych osobowych do Wielkiej Brytanii.
10. Przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń – na czym polegają takie zabezpieczenia i gdzie ich poszukiwać?
11. Wiążące reguły korporacyjne – kto i jak może ich użyć?
12. Podstawy transferu w sektorze publicznym.
13. Wyjątkowe przypadki transferu danych osobowych.
14. Wytyczne i zalecenia Europejskiej Rady Ochrony Danych – jak zastosować je w praktyce?
15. Zgoda osoby, której dane dotyczą, jako podstawa transferu – czy podmiot publiczny może z niej skorzystać?
16. Transfer danych w związku i w ramach wykonywania umów.
17. Transfer Impact Assessment – na czym polega, jak go przeprowadzić i jak udokumentować?
18. Czy transfer wymaga akceptacji Prezesa UODO?
19. Na czym polega międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony danych osobowych?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Inspektorzy ochrony danych, specjaliści ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, osoby obsługujące prawnie sektor publiczny i jednostki organizacyjne sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych, wykładowczyni uczelni wyższych. Ma za sobą ponad 600 autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników.

zwiń
rozwiń