Weryfikacja prawidłowości wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego przy odbiorze operatu przez Zamawiającego. Warsztaty

Ważne informacje o szkoleniu

Podmioty odbierające zlecone wcześniej rzeczoznawcom do wykonania operaty szacunkowe zobowiązane są do sprawdzenia poprawności ich opracowania w bardzo dużym zakresie. Prawidłowa weryfikacja sporządzonego operatu szacunkowego to gwarancja dobrze określonej wartości nieruchomości. Proponujemy Państwu udział w dwudniowych zajęciach w formule warsztatowej podczas których kompleksowo, krok po koku omówimy zagadnienia związane z operatami szacunkowymi. Przedmiotem szkolenia jest przeanalizowanie prawidłowości wykonania operatów szacunkowych do różnych celów wyceny i prawidłowy odbiór operatu szacunkowego przez Zamawiającego po weryfikacji treści w zakresie wymaganym od Zamawiającego. Omówimy sposoby wyceny nieruchomości, strukturę operatu szacunkowego i prawidłową weryfikację operatu przez Zamawiającego w zakresie określonym jednoznacznie przez orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego na przykładach. Podczas zajęć wskażemy prawidłowe zastosowanie w wycenie przepisów prawa i standardów zawodowych, jak i niedoskonałości tych przepisów i norm zawodowych. Przeanalizujemy przykładowe operaty. Szczegółowy przebieg szkolenia warsztatowego częściowo uzależniony jest od ilości przywiezionych przez uczestników szkolenia problemów (lub fragmentów operatów) oraz jakości tych opracowań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie sposobów wyceny nieruchomości do różnych celów wyceny.
• Omówienie prawidłowego sporządzania operatu szacunkowego do kilku przykładowych celów wyceny - sprzedaż, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, opłata adiacencka z tytułu podziału, opłata planistyczna.
• Zapoznanie z najczęściej popełnianymi błędami przez rzeczoznawców majątkowych, a w szczególności tymi, które nie pozwalają na odbiór operatu szacunkowego przez Zamawiającego.
• Przeanalizowanie najczęściej występujących nieprawidłowości w operatach, które nie dyskwalifikują operatu, ale które rzeczoznawca powinien poprawić jeszcze przed końcowym odbiorem operatu.
• Omówienie wymaganego zakresu weryfikacji operatu szacunkowego przy odbiorze przez Zamawiającego.
• Ze względu na proponowany warsztatowy rodzaj zajęć, uczestnicy mają na bieżąco możliwość zadawania pytań i uczestniczenia w dyskusji dotyczącej zasad sporządzania operatu szacunkowego i jego wymaganej prawem treści.
• Uczestnicy, którzy przyjadą na stacjonarne zajęcia do Warszawy będą mieli możliwość skonsultowania na miejscu z wykładowcą niejasnych dla nich zagadnień oraz przedstawienia przywiezionych przez siebie fragmentów operatów celem ich omówienia. Nie mogą jednak one zawierać żadnych danych osobowych, ani adresów identyfikujących osoby i nieruchomości opisywane w operacie. Przedmiotem zajęć będzie jedynie omówienie zaobserwowanych problemów z wyceną celem prawidłowego odbioru tego rodzaju operatu, a nie opiniowanie konkretnego operatu szacunkowego (patrz: ustawa o gospodarce nieruchomościami).

zwiń
rozwiń
Program

I dzień
Wprowadzenie dot. wycen nieruchomości i operatu szacunkowego, pytania i odpowiedzi, dyskusja – teoretyczne podstawy do weryfikacji operatu szacunkowego.
• Sposoby wyceny nieruchomości do różnych (przykładowych) celów wyceny.
• Wymagana prawem treść operatu szacunkowego.
• Wymagany zakres weryfikacji treści operatu szacunkowego przy odbiorze operatu przez Zamawiającego (orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego).
• Potwierdzanie aktualności operatu szacunkowego a aktualizacja operatu szacunkowego.
II dzień
1. Omówienie nowych zasad opiniowania operatów szacunkowych przez organizacje zawodowe - „Dobre praktyki w zakresie oceny prawidłowości sporządzania operatów szacunkowych” uchwalone 20.01.2023 r. przez Radę Krajową Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie.
2. Przykłady wycen nieruchomości, pytania i odpowiedzi, dyskusja – praktyczne podstawy do weryfikacji operatu szacunkowego.
• Omawianie różnych błędów popełnianych przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych na przykładach błędów zauważonych przez uczestników szkolenia w przywiezionych operatach (ich fragmentach), które uniemożliwiają odbiór operatu.
• Przedstawienie kilku przykładowych prawidłowo sporządzonych operatów szacunkowych wraz z ich omówieniem - sprzedaż, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, opłata adiacencka z tytułu podziału, opłata planistyczna.
• Podsumowanie warsztatów, odpowiedzi na dodatkowe pytania, dyskusja i wnioski.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników JST i administracji rządowej, którzy zajmują się gospodarką nieruchomościami, zlecają, a w szczególności odbierają wykonane przez rzeczoznawców majątkowych operaty szacunkowe dotyczące wycen nieruchomości, gdyż na organie spoczywa obowiązek oceny operatu szacunkowego, jako dowodu w sprawie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Rzeczoznawca majątkowy prowadzący działalność w szerokim zakresie rzeczoznawstwa majątkowego od 1994 r., członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej – zespołu egzaminującego kandydatów na rzeczoznawców majątkowych od 2007 r., trener prowadzący szkolenia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego od 2017 r., wykładowca z zakresu wycen nieruchomości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w latach 2013 - 2019, wykładowca na Studiach Podyplomowych Wycena Nieruchomości w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie i opiekun merytoryczny tych studiów od 2014 r., odznaczony srebrnym honorowym odznaczeniem "Zasłużony dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych" w 2008 r., członek Lubelskiego Klubu Biznesu w Lublinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 669 PLN netto/os.
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 1200 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.