Pozyskiwanie środków zewnętrznych przez biblioteki publiczne z programów Narodowego Centrum Kultury

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedstawimy programy dotacyjne Narodowego Centrum Kultury, w których mogą wziąć udział biblioteki publiczne. Omówimy wszystkie programy, zasady udziału i dobre praktyki bibliotek, które otrzymały dofinansowanie z NCK. Ponadto w części praktycznej przeanalizujemy program do składania wniosków online oraz sporządzony zostanie zarys wniosek krok po kroku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy na temat dostępnych programów i konkursów Narodowego Centrum Kultury.
• Poznanie aktualnych trendów w projektach bibliotecznych.
• Zaprezentowanie dobrych praktyk i zrealizowanych projektów, które otrzymały dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury.
• Omówienie sposobów sporządzenia wniosku “krok po kroku” podczas części warsztatowej.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu pozyskiwania środków z Narodowego Centrum Kultury.
• Wskazanie i omówienie najczęściej występujących błędów oraz zaprezentowanie sposobów ich rozwiązań, które będzie można wdrożyć w swojej jednostce.
• Kontakt z innymi bibliotekarzami i możliwość nawiązania współpracy.

zwiń
rozwiń
Program

1. Biblioteka publiczna i jej rola w świetle przepisów prawa.
2. Co jest trendy? Jakie pomysły i tematy warto wykorzystywać w projektach bibliotecznych?
3. Narodowe Centrum Kultury – programy dotacyjne.

• Główne informacje na temat NCK.
• Zasady sporządzania wniosków.
• BLISKO.
• EtnoPolska.
• Kultura – Interwencje.
• Ojczysty - dodaj do ulubionych.
• Dom Kultury+.
• Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.
• Omówienie programu online do składania wniosków.
• Warsztat ze sporządzania wniosku do Narodowego Centrum Kultury.
• Dobre praktyki innych bibliotek.
4. Narodowe Centrum Kultury – konkursy.
• Odkryj swój skarb.
• Archi-przygody.
• Dobre praktyki i inspiracje.
5. Przykładowe formularze wniosków wraz z omówieniem ich wypełnienia.
6. Sesja pytań i odpowiedzi.
7. Podsumowanie i zakończenie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy i kadra zarządzająca bibliotek publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk humanistycznych oraz absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE na UW, Menedżer kultury na SGH. Od lat zawodowo jestem związana z kulturą i nauką. Moje doświadczenie dotyczy instytutów naukowych, bibliotek i szkół wyższych, ale też pozyskiwania zewnętrznych środków dla fundacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych oraz instytucji publicznych (bibliotek, jednostek edukacyjnych, domów kultury). Swoje zainteresowania realizuję jako kierownik działu informacji naukowej w jednym z instytutów Polskiej Akademii Nauk. Zrealizowałam kilkanaście projektów kulturalnych, począwszy od koncepcji, poprzez sporządzenie dokumentacji i aplikację do odpowiedniego programu, skończywszy na realizacji i rozliczeniu.

zwiń
rozwiń