• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Powoływanie i odwoływanie dyrektorów samorządowych instytucji kultury

Przy zgłoszeniu do 20 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Powoływanie i odwoływanie dyrektorów samorządowych instytucji kultury jest kompetencją organizatorów instytucji, tj. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. W 2019 r. zmieniono zasady organizacji konkursów na dyrektorów instytucji kultury.

  • Przepisy wprowadzone nowelizacją Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie konkursu na dyrektora instytucji kultury narzuciły organizatorom nowe obowiązki związane z organizacją konkursów oraz samym powołaniem dyrektora placówki.
  • Z kolei odwołanie dyrektora instytucji kultury jest obwarowane przepisami art. 15 ust. 6. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odwołanie dyrektora zgodnie z prawem stanowi duże wyzwanie dla organizatorów, o czym świadczą liczne orzeczenia sądów administracyjnych, jaki i powszechnych dotyczące naruszeń prawa w tym zakresie.

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo omówimy regulacje prawne, wskażemy sposoby postępowania i wyjaśnimy procedury. Omawiane zagadnienia będą poparte licznymi przykładami z praktyki i orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie prawnych oraz praktycznych aspektów procedur powoływania i odwoływania dyrektorów instytucji kultury.
  • Wskazanie obowiązków związanych z organizacją konkursów oraz powoływaniem dyrektorów.
  • Przedstawienie najnowszego orzecznictwa sądowego.
  • Omówienie najczęściej popełnianych błędów w przedmiotowym zakresie.
  • Udzielenie wskazówek oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu omawianego tematu.
zwiń
rozwiń
Program

I. Powołanie dyrektora instytucji kultury.
• Wyłonienie kandydata na dyrektora w wyniku konkursu.
• Organizacja konkursu na dyrektora.
• Terminy ogłoszenia zamiaru przeprowadzenia konkursu.
• Terminy ogłoszenia konkursu.
• Treść ogłoszenia o konkursie.
• Uchwała lub zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu.
• Określenie oczekiwań od kandydatów.
• Dokumentacja dotycząca stażu pracy kandydatów.
• Obowiązki publikacyjne dotyczące ogłoszenia konkursu.
• Udostępnianie informacji i dokumentów kandydatom.
• Komisja konkursowa.
• Wyłączenia dotyczące członków komisji konkursowej.
• Zadania komisji konkursowej.
• Tryb pracy komisji konkursowej.
• Sposób dokonywania wyboru kandydata.
• Unieważnienie konkursu.
• Koszty organizacji konkursu.
• Organizacja konkurs w instytucjach spoza wykazu ministra.
• Czy komisja rady gminy może opiniować kandydata na dyrektora?
• Umowa określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania.
• Czy nazwiska kandydatów na dyrektora są jawne?
• Czy koncepcje programowe kandydatów na dyrektora są jawne?
• Czy program działalności instytucji kultury jest jawny?
• Powierzanie pełnienia obowiązków dyrektora
• Czy instytucją kultury może zarządzać kierownik?
• Czy instytucją kultury może kierować dyrektor powołany na czas nieokreślony?
• Czy wojewoda może unieważnić powołanie dyrektora?
• Czy instytucją kultury musi zarządzać dyrektor?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów kultury urzędów administracji samorządowej, dyrektorzy instytucji kultury oraz zainteresowane osoby.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Menedżer i animator kultury z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami kultury. Jest ekspertem w dziedzinie funkcjonowania instytucji kultury, autorem książek „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi” i „Biblioteka publiczna. Instrukcja obsługo” oraz licznych publikacji specjalistycznych a także naukowych z zakresu zarządzania w kulturze i ekonomii kultury.
Jest współautorem „Koncepcji polityki kulturalnej na Dolnym Śląsku na lata 2021-2026”. Z wykształcenia socjolog i specjalista z zakresu zarządzania. Ukończył studia doktoranckie z ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwent licznych szkoleń i kursów, w tym m. in. Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów oraz Programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 20 maja 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.  Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 maja 2024 r.