Jak prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową?

Ważne informacje o szkoleniu

Prowadzenie rejestru instytucji kultury i księgi rejestrowej należy do zadań organizatora, czyli jednostki samorządu terytorialnego. Należyte prowadzenie rejestru przysparza niejednokrotnie problemów związanych z uzupełnianiem i aktualizowaniem danych w rejestrze, czy prowadzeniem akt rejestrowych. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi sprawne opanowanie problematyki szkolenia, a dzięki części warsztatowej sprawdzenie prawidłowości zawartych danych w swoich rejestrach i księgach. Uczestnicy poznają prawidłowy sposób prowadzenia rejestru instytucji kultury, które podlegają wpisowi do niego. Podczas szkolenia, w części warsztatowej, będzie możliwość konsultacji własnych dokumentów, dlatego wskazane jest, by uczestnicy mieli dostępne swoje rejestry na zajęciach.

Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, także dla instytucji kultury, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników, m.in. „Najlepiej wykorzystany czas przeznaczony na szkolenia w tym roku. Dziękuję” „Rewelacja”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie, w jaki sposób powinno się prowadzić rejestr instytucji kultury i księgę rejestrową. Upewnienie się, czy właściwie prowadzimy w/w dokumentację.
 • Nabycie wiedzy, jak we właściwy sposób należy obsługiwać i prowadzić elektroniczną księgę rejestrową oraz udostępniać dane z rejestru.
 • Analiza przykładowych rejestrów (proponujemy, aby uczestnicy mieli własne) instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych.
 • Zdobycie cennych porad i wskazówek w celu właściwej realizacji zadań.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem podczas zajęć kwestii problemowych, wątpliwości i niejasności w zakresie problematyki szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne prowadzenia rejestru instytucji kultury (RIK):

 • ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

2. Rola organizatora (jednostki samorządu terytorialnego) w prowadzeniu rejestru.
3. Rodzaje instytucji kultury, które podlegają wpisowi do rejestru.
4. Rejestr instytucji kultury – analiza RIK na podstawie konkretnych przykładów, omówienie poszczególnych kolumn rejestru
5. Zasady i sposób prowadzenia rejestru IK:

 • elementy rejestru IK,
 • zasady dokonywania wpisu,
 • zasady dokonywania zmian,
 • dane, które podlegają wpisowi,
 • formy dokonywania wpisu,
 • zasady wykreślenia wpisu,
 • osoby upoważnione do dokonywania wpisu.

6. Elektroniczna księga rejestrowa – omówienie na przykładach poszczególnych elementów księgi, co należy wpisywać i w jaki sposób?
7. Akta rejestrowe:

 • dokumenty stanowiące podstawę wpisu,
 • dokumenty dotyczące postępowania rejestrowego,
 • ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

8. Udostępnianie danych z rejestru instytucji kultury:

 • wydawanie urzędowo poświadczonych odpisów,
 • odpis pełny,
 • odpis skrócony.

9. Analizowanie przykładowych rejestrów instytucji kultury i elektronicznych ksiąg rejestrowych.
10. Praktyczne ćwiczenia.
11. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

 UWAGA! Proponujemy, aby każdy uczestnik miał przygotowany na szkoleniu swój RIK i księgi rejestrowe instytucji, aby podczas części warsztatowej szkolenia móc omówić prawidłowość ich prowadzenia, wskazać ewentualne błędy czy nieprawidłowości.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za dokonywanie wpisów do rejestru instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo-pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, przepisów dotyczących organizacji i funkcjonowania instytucji kultury. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla jsfp, w szczególności jst i ich jednostek organizacyjnych, w tym instytucji kultury. Doświadczona trenerka, wysoko oceniana na szkoleniach za trafny i jasny przekaz, występująca w roli eksperta na forach samorządowych, działających przy FRDL. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń