Jak prawidłowo ująć oraz rozliczyć dotacje celowe i podmiotowe w instytucjach kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Wszystkie instytucje kultury otrzymują dotacje, bo bez nich często nie mogłyby funkcjonować i rozwijać swojej działalności.
• Co można sfinansować z dotacji?
• Czy organizator musi jej udzielić?
• Jak prawidłowo ująć dotacje w księgach rachunkowych, planie i sprawozdaniu finansowym?
Podczas proponowanego szkolenia uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę dotyczącą otrzymywania, wydatkowania i rozliczania dotacji. W trakcie zajęć zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z przeznaczeniem dotacji, ewidencją księgową (także wydzieloną ewidencją dla projektów) i rozliczeniem dotacji oraz jej ujęciem w sprawozdaniu finansowym i planie finansowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zagadnień związanych z dotacjami.
• Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z otrzymywaniem i wydatkowaniem dotacji.
• Omówienie istotnych kwestii związanych z ujęciem dotacji w sprawozdaniu finansowym i planie finansowym.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów z zakresu wydatkowania i rozliczania otrzymanej dotacji.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz propozycji rozwiązań pojawiających się problemów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rodzaje dotacji i ich przeznaczenie.
2. Czy umowa dotacyjna jest konieczna?
3. Planowanie kosztów finansowanych dotacja w dobie inflacji.
4. Dotacja brutto czy netto.
5. Dotacje a VAT.
6. Ewidencja księgowa dotacji.
7. Rozliczenie dotacji.
8. Kiedy trzeba zwrócić dotację.
9. Dotacje w sprawozdaniu finansowym i planie finansowym.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi oraz księgowi instytucji kultury, Centrów Usług Wspólnych oraz pracownicy organów nadzorczych i kontrolnych, osoby zarządzające instytucjami kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, wieloletnia pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami w instytucjach kultury. Autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.

zwiń
rozwiń