Darowizny dla instytucji kultury – formy umowy, rozliczenia, darowizna z poleceniem, darowizna celowa, odwołanie darowizny

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy webinarium poznają szczegółowo i od strony praktycznej wszystkie regulacje prawne w zakresie przyjmowania darowizn dla instytucji kultury, jak również promocji tego rodzaju źródeł pozyskiwania dodatkowych finansów. Proponowane szkolenie dotyczy pracy wszystkich rodzajów instytucji kultury, w tym m.in. domów kultury, muzeów, galerii czy bibliotek. Szkolenie to stanowi dobrą okazję poznania nie tylko nowych regulacji, ale również uporządkowania swojej wiedzy na temat tak intensywnych i dużych zmian prawnych w ostatnim czasie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zaznajomienie uczestników z kompleksowym ujęciem regulacji prawnych nt. pozyskiwania i rozliczania darowizn.
  • Zdobycie praktycznych porad i wskazówek w celu prawidłowego wykonywania swojej pracy.
  • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Darowizna w rozumieniu prawa cywilnego – wzajemne korzyści i obowiązki:
a. forma umowy darowizny (pisemna, akt notarialny, inna),
b. ulgi podatkowe dla darczyńcy,
c. co może być przedmiotem darowizny – szczególne uregulowania (dzieło sztuki, usługi, praca, nieruchomości),
d. darowizna praw autorskich.
2. Darowizna z poleceniem:
a. czym jest „polecenie” darczyńcy,
b. typowe przykłady polecenia,
c. sankcje w razie niewykonania polecenia darczyńcy,
d. kiedy instytucja kultury może nie wykonać polecenia,
3. Odwołanie darowizny – przyczyny, warunki, przykłady:
a. przez darczyńcę,
b. przez spadkobierców darczyńcy.
4. Darowizna dla instytucji kultury a podatki.
5. Różnice pomiędzy darowizną a innymi czynnościami prawnymi – użyczenie (np. dzieła na wystawę), depozyt, wolontariat, sprzedaż, testament i zapis windykacyjny. 
6. Darowizna dla instytucji kultury a „ulga sponsoringowa” w Polskim Ładzie dla przedsiębiorców za wsparcie kultury, nauki lub sportu.
7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • Pracownicy instytucji kultury, w tym osoby zajmujące się pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz kadra zarządzająca.
  • Potencjalni sponsorzy i darczyńcy sektora instytucji kultury.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Autor wielu publikacji z zakresu prawa dla instytucji kultury. Prawnik, publicysta, trener nauki wyspecjalizowany w pracy z naukowcami, legislator, społecznik, autor publikacji eksperckich, wykładowca na studiach podyplomowych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego z doświadczeniem w pracy w administracji centralnej UJ. Zajmował się m.in. legislacją wewnętrzną. Od 10 lat stale szkoli samorządy, uczelnie i organizacje pozarządowe, zwłaszcza nt. prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa gospodarczego. Prowadzi swoją kancelarię prawną i wspiera prawnie głównie naukowców, organizacje społeczne oraz przedsiębiorców. Jego artykuły ukazują się m.in. w: „Prawo i finanse w kulturze”, „Wynagrodzenia w firmie”, „PWN Nauka”, portalkadrowy.pl.

zwiń
rozwiń